top of page
Zoeken
  • Bianca Debaets

Bianca Debaets ijvert voor verbod op CBD-winkels in Brusselse schoolomgevingen


CD&V en N-VA werken gezamenlijk aan een motie die de oprichting en uitbating van CBD-winkels rond schoolomgevingen aan banden moet leggen. Gemeenteraadsleden Bianca Debaets (CD&V) en Mathias Vanden Borre (N-VA) willen er zo voor zorgen dat die ‘weedwinkels’ zich op het grondgebied van Stad Brussel niet binnen een straal van 500 meter rond scholen of jeugdhuizen kunnen vestigen. Op termijn zou die aanpak ook over hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest doorgetrokken moeten worden.

CBD-winkels zijn de laatste tijd aan een enorme opmars toe. Dat komt omdat CBD als ‘legale cannabis’ wordt aanzien. Een cannabisplant maakt immers verschillende chemische stoffen aan, waarvan THC de bekendste component is en die meteen ook voor de typische roeseffecten zorgt. CBD heeft een andere werking dan THC en werkt minder in op de hersenen, waardoor ook het verslavingsrisico zou wegvallen. Cannabis is pas verboden wanneer het meer dan 0,2% THC bevat, waardoor producten met enkel CBD wel binnen de legaliteit vallen.

“In realiteit zien we echter dat die percentages niet altijd gerespecteerd worden”, weet Bianca Debaets (CD&V). “In Leuven en Gent werkt men ook al aan een verbod voor dergelijke ‘weedwinkels’ in een straal van 1 kilometer rond scholen. Uit controles bleek bijvoorbeeld immers dat 1 op de 5 in beslag genomen producten in Leuvense CBD-shops een te hoog THC-gehalte bevat. De precieze samenstelling van de producten blijft ook nog al te vaak onduidelijk. Dat scenario moeten we in Brussel zien te vermijden.”

“Alleen al in Stad Brussel bevinden er zich 5 CBD-shops in de directe nabijheid van scholen”, vervolgt Mathias Vanden Borre (N-VA). “Daarom willen we met deze motie bekomen dat die shops zich op minstens 500 meter van de dichtstbijzijnde school mogen vestigen op basis van het politiereglement. We stellen vast dat er mogelijks reeds een Brusselse jongere is overleden na het gebruik van een e-sigaret met CBD. Voorzichtigheid is dus geboden, zeker gezien de recente wildgroei van CBD-shops in Brussel. Onze hoofdstad moet het goede voorbeeld geven.”

“We hopen met deze motie al een duidelijk signaal te geven in Stad Brussel”, besluiten Debaets en Vanden Borre. “Nadien zullen we bekijken of we die maatregelen ook in een gewestelijk kader kunnen onderbrengen, zodat de 19 gemeenten op dezelfde lijn zitten. Op die manier vermijden we ook dat de weedwinkels zich zouden gaan concentreren in bepaalde buurten of wijken. We erkennen de legaliteit van de CBD-producten en -shops, maar dringen er toch op aan om deze delicate materie nauwlettend op te volgen.”

Comments


bottom of page