top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBenjamin Dalle

Dalle wil Nederlandstalige organisaties in Brussel beter laten samenwerken

De Vlaamse Regering trekt het komende jaar meer middelen uit voor Brussel maar wil ook dat er beter wordt samengewerkt tussen de Nederlandstalige organisaties in Brussel, dat maakte Vlaams minister Dalle bekend bij de voorstelling van zijn beleidsnota in het Vlaams Parlement. Het wordt één van de voorwaarden om nog financiële steun te krijgen van de Vlaamse overheid. “De vele sterke organisaties in Brussel zijn dé motor van het Nederlandstalig netwerk in Brussel. Als we die nog willen versterken dan moet er beter worden samengewerkt.”Vlaams minister van Brussel, Benjamin Dalle, lichtte deze week in de Commissie Brussel van het Vlaams Parlement zijn beleidsplannen voor het volgende jaar toe. Opvallend is de sterkere nadruk op samenwerking van de vele Nederlandstalige organisaties in Brussel. De minister wil dit in de praktijk doorvoeren met het nieuwe subsidiekader “Polsslag Brussel”. In 2021 bestaat de subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’ 25 jaar. Tal van initiatieven zijn hierdoor ontstaan: festivals, stadswandelingen, educatieve initiatieven… Afgelopen jaar werd de subsidielijn grondig hervormd aan de hand van een participatief traject. Dit resulteerde in drie nieuwe speerpunten: meer aandacht voor diversiteit, meer aandacht voor samenwerking en eerder op zoek gaan naar gelijkenissen dan naar verschillen tussen Brussel en Vlaanderen.De minister verwacht veel van dit initiatief: “We hebben zoveel sterke organisaties in Brussel. Het zijn vaak initiatieven die bottom-up zijn ontstaan en die heel dicht staan bij wat er leeft in de stad,” aldus Dalle. “Maar organisaties mogen geen eilanden zijn in de stad: er moet sterk worden samengewerkt om het netwerk te verstevigen. Net daarom maken we hiervan ook één van dé voorwaarden voor financiële steun. Daarnaast is het ook belangrijk om echte bruggen te slaan met Vlaanderen. We moeten echt werken aan een positiever imago van Brussel in Vlaanderen en omgekeerd. Sterke projecten kunnen hiervan de motor zijn.”


Naast het subsidiekader moet ook het project ‘Broedplekken’ organisaties ook fysiek beter met elkaar laten samenwerken. Zo kunnen organisaties bijvoorbeeld atelierruimte of andere lokalen met elkaar delen. In totaal maakt de Vlaamse Regering daarvoor 2 miljoen euro vrij.
Ook zet de Vlaamse Regering verder in op de versterking van de positie van het Nederlands in de hoofdstad. Eén van de centrale spelers is hierin het Huis van het Nederlands. Met een gloednieuw onthaal gooit het Huis volgend jaar de deuren nog verder open om nog meer Brusselaars te bereiken. Daarnaast gaat in 2022 ook het traject van de vijfde Brusselse Taalbarometer van start. Ook wordt het volgende rapport van de Gemengde Ambtelijke Commissie verwacht, dit rapport toetste de ambitie van de Brusselnorm en brengt de financiële stromen van Vlaanderen naar Brussel in kaart. De lat ligt daar op 5%.


“Nederlands blijft de emancipatiemotor voor jongeren in onze stad,” aldus Dalle. “Het is vaak een direct toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Het is ook wat ons bindt in de meertalige hoofdstad. Dat Nederlands moeten we blijven promoten in Brussel,” aldus Dalle.


Geen besparingen, wel extra investeringen


De Vlaamse Regering bespaart het komende jaar niet op haar Brusselbevoegdheid, deze blijft in de grootorde van om en bij de vijftig miljoen euro. Er wordt ook niet bespaard op de dotatie van de VGC en er komt een indexverhoging van 2% voor de medewerkers van de structurele partners in Brussel (bvb. Muntpunt). Daarbovenop komen nog eens tien miljoen euro relancemiddelen uit het plan ‘Vlaamse Veerkracht’. Deze middelen worden gespreid ingezet in 2021 en 2022 om de infrastructuur van het Nederlandstalig netwerk in Brussel bij de tijd te brengen.

Comments


bottom of page