top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBenjamin Dalle

Dalle vereenvoudigt systeem om Brusselaars kosteloos Nederlandse les te laten volgen

Elke Brusselaar de mogelijkheid bieden om makkelijk de stap te zetten naar Nederlands leren. Dat is het doel van Vlaams minister van Brussel, Benjamin Dalle. Door middel van een projectsubsidie van 633.000 euro zorgt Dalle ervoor dat Brusselaars zich kosteloos kunnen blijven inschrijven voor de opleiding NT2 richtgraad 1 of richtgraad 2 in een lesplaats gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.Sinds het schooljaar 2007-2008 moet er inschrijvingsgeld betaald worden door wie een NT2-cursus volgt bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs in Vlaanderen (gelegen in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad). Met de nodige attesten of bewijsstukken krijgen veel cursisten echter een vrijstelling, waardoor ze het inschrijvingsgeld niet meer hoeven te betalen.


Omdat het in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad moeilijk bleek om de specifieke vrijstellingen via attesten of bewijsstukken te staven, werd in 2008 afgesproken dat cursisten die gedomicilieerd zijn in dit gebied en die de opleiding NT2 richtgraad 1 of richtgraad 2 volgen in een lesplaats gelegen in dit gebied, werden vrijgesteld van inschrijvingsgeld.


Daarvoor wordt jaarlijks op het Brusselprogramma in de Vlaamse begroting 633.000 euro vrijgemaakt. Tot en met 2019 dienden de scholen de inschrijvingsgelden zelf voor te schieten, waarna het bedrag nadien werd terugbetaald. Minister Dalle hervormde dat systeem naar een prefinanciering. Hierdoor hoeven scholen niet meer voor te schieten, wat het voor hen heel wat eenvoudiger maakt.


“Wij blijven het belangrijk vinden dat Brusselaars makkelijk toegang krijgen tot Nederlandse les”, aldus minister Dalle. “Vele inwoners van onze hoofdstad volgden als kind Franstalig onderwijs en hebben niet de kans gekregen om goed Nederlands te kunnen leren. Met behulp van kosteloze Nederlandse les in het volwassenenonderwijs krijgen deze mensen meer kansen op een betere job of krijgen ze de mogelijkheid om hun kinderen beter te volgen op school. En daar doen we het voor!”


De projectsubsidie wordt toegekend aan 3 Brusselse centra voor volwassenenonderwijs:

- 148.516 euro aan CVO Semper

- 287.419 euro aan CVO Lethas Brussel

- 197.065 euro aan GO! CVO Brussel

Yorumlar


bottom of page