top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Brigitte Grouwels gehuldigd voor 25 jaar parlementair ambt


Vandaag werd Brigitte Grouwels in de Senaat gehuldigd voor 25 jaar parlementair mandaat. Begin 1992 belandde ze in het Brussels Parlement, dankzij een goede afspraak met Marie-Jeanne Schoenmaekers. Sindsdien zetelde Brigitte Grouwels zowel in het Brussels en Vlaams Parlement, maar ook in de Vlaamse en Brusselse Regering. Haar doelstelling bleef telkens onveranderd: werken aan de toekomst van onze hoofdstad. Tijd voor een terugblik aan de hand van 10 vraagjes.

Wat is uw hoogtepunt uit 25 jaar parlementair mandaat?

- Het hoogtepunt was zeker het ministerschap voor Openbare Werken en Vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2009-2014), met de grootste en zwaarste portefeuille van de ganse regering. Dit was een grote verantwoordelijkheid die ik met veel energie en inspiratie heb opgenomen. Ik werd daarbij omringd door een bekwame ploeg topmedewerkers.

- Een fantastisch moment was ook toen ik door de Vlaamse fractie van onze partij in 1997 massaal verkozen werd om Vlaams minister voor Brussel te worden in de regering-Van den Brande 2.

Wat is uw grootste ontgoocheling?

De verkiezingsnederlaag van de CVP in 1999 omwille van de dioxinecrisis. Nochtans kon de CVP op alle niveaus een mooi palmares voorleggen. Ook het feit dat de CVP niet de leiding van de Vlaamse regeringsvorming nam en als grootste partij toch voor de oppositie koos in het Vlaams parlement, was een ontgoocheling.

Wat beschouwt u als uw grootste prestatie(s)?

1. Dat voor de Brusselse Vlamingen en anderen een kwaliteitsvol Nederlandstalig netwerk van welzijnsvoorzieningen is uitgebouwd. Dan denk ik aan de lokale dienstencentra in gans Brussel, de kinderdagverblijven, de voorzieningen voor mensen met een handicap en de buitenschoolse kinderopvang.

2. Dat de Haven van Brussel en de kanaalzone geherwaardeerd zijn en een toekomstfunctie hebben gekregen. Toen ik bevoegd werd voor de Haven in 2004 had niemand er belangstelling voor. Nu wil iedereen er zich mee bezighouden.

3. Dat in Brussel een beleid rond gelijke kansen voor vrouwen en mannen werd uitgebouwd. Ik denk bijvoorbeeld met veel plezier terug aan het allereerste wereldforum 'Dynamic Cities need women' dat in 2007 in Brussel plaatsvond.

Wat beschouwt u als de meest hoopgevende evolutie?

Brussel ontwikkelt meer en meer als een aangename leefstad dankzij de vele en volgehouden inspanningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de dynamiek van heel wat creatieve burgers.

Wat is de meest zorgwekkende evolutie?

Brussel blijft een duaal stadsgewest met teveel werkzoekenden en een groeiende armoede. Voor beide problemen zijn nochtans oplossingen, maar dan moet de dominantie van de PS verdwijnen. Het zijn niet de linkse recepten die soelaas brengen. We hebben nood aan een visie zoals die van CD&V. We moeten alle mensen aanmoedigen en kansen geven om hun talenten te gebruiken. We moeten werken belonen, bedrijven ruimte geven om te groeien en om jobs te creëren. Ook sociaal zwakkeren verdienen een ondersteuning op maat.

Wie zijn de meest inspirerende persoon die u ontmoette?

Rene Schoonbroodt. Hij is de oprichter en gewezen voorzitter van stadsverening Arau (Atelier de recherche et d'action urbaines). Hij is weliswaar Franstalig, maar ik was jaren geleden al onder de indruk van zijn visie op Brussel als een stadsgewest met 40 wijken.

Ook heb ik veel bewondering voor oud-premier Jean-Luc Dehaene, die aan de basis lag van de Brussel-wetten. Hij had telkens de gave om 5 decennia vooruit te denken.

Ook heb ik heel veel bewondering voor vrouwen als Miet Smet, Wivina Demeester en Rika De Backer. Ze waren echte pioniers voor andere vrouwen in de politiek.

Mijn favoriete tijdverdrijf?

Op een terras naar mensen kijken.

Mijn kleine ondeugd?

Een massage in de stad.

Mijn favoriete gerecht?

Een steak met frieten en bearnaise.

Mijn grootste wens?

Dat mijn kinderen gelukkig zijn en in een goede gezondheid verkeren!

bottom of page