top of page
Zoeken
  • Bianca Debaets

Geweld tegen Brusselse politiemensen stijgt met 400% in 4 jaar


Het korps van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene krijgt meer en meer te maken met geweld tegen politiemensen, zo blijkt uit het antwoord op een interpellatie van Brussels politieraadslid Bianca Debaets (CD&V). Waar er in 2016 nog 100 pv’s hierover werden opgemaakt, zit men in 2019 al aan 392, een onrustwekkende stijging van bijna 400%. “Alleen al tussen 1 augustus en 8 september van dit jaar werden de personeelsleden van de politiezone slachtoffer van 35 feiten, die leidden tot een gezamenlijke 96 dagen arbeidsongeschiktheid”, weet Debaets.

“Die cijfers zijn op zijn minst erg verontrustend te noemen”, aldus Bianca Debaets. “Per feit van agressie zijn de betrokken politiemensen dus gemiddeld bijna drie dagen arbeidsongeschikt. Terwijl zij net als taak hebben om de veiligheid van de Brusselaars te garanderen, worden ze zelf steeds vaker verbaal en fysiek aangevallen. Dat is ontoelaatbaar, daar moet streng tegen opgetreden worden. In dat opzicht is het positief dat het aantal seponeringen daalt en het aantal boetes stijgt. Geen enkele agent of hulpverlener mag aangevallen worden tijdens het uitvoeren van zijn opdracht. Geweldplegers moeten streng vervolgd worden.”

Agenten moeten ook over een goede uitrusting kunnen beschikken. De geplande bodycams voor agenten, waarbij interventies worden gefilmd, zijn alvast een stap in de goede richting, al staat dat project voorlopig nog in zijn kinderschoenen. “Uit buitenlandse voorbeelden weten we dat het dragen van bodycams door politie zowel leidt tot een afname van geweld als tot een verhoging van het veiligheidsgevoel”, vervolgt Debaets. “Dat blijkt uit een pilootproject bij de politie van Amsterdam tussen 2017 en 2018. Bij serieuze bedreigingen daalde het percentage slachtoffers van 74% naar 57%.”

Op het antwoord aan politieraadslid Debaets bleek dat de zone Brussel Hoofdstad Elsene nog voor het einde van het jaar een proefproject lanceert. Als dat positief geëvalueerd wordt, kan het project verder uitgerold worden in 2020. “Hopelijk zien we, net als in buitenlandse voorbeelden, ook bij ons een daling van geweld tegen politieagenten. Agenten die, net zoals andere ordehandhavers, dagelijks in de weer zijn om onze veiligheid te garanderen, verdienen respect en bescherming”, besluit Debaets.

Comments


bottom of page