top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

3 Brusselse scholen nemen deel aan project "Samen tegen onbetaalbare schoolfacturen"


Bevoegd Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: "de scholen en armoedeverenigingen slaan de handen in elkaar om antwoorden te bieden op de complexe armoedeproblematiek. Scholen zullen op maat begeleiding krijgen rond het leren omgaan met armoede, het gepast communiceren, beperken van kosten op school en een menselijke inning van de rekeningen."

In Brussel nemen het Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel in Schaarbeek, Don Bosco Internaat Sint-Pieters-Woluwe en Maria-Boodschaplyceum in Brussel-stad deel aan het project.

Eind april lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in de VISO school in Roeselare het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’. 74 secundaire scholen dienden hun kandidatuur in voor een begeleidingstraject op maat. 45 scholen krijgen de kans om volgend schooljaar aan het project deel te nemen en een beleid te voeren rond kostenbeheersing, armoede en het vermijden van onbetaalde facturen. Het gaat om een breed palet aan scholen gaande van ASO, BSO, TSO over BuSO en zelfs OKAN, HBO5 en kleuter en lager onderwijs. Er zijn 9 scholen uit Antwerpen, 3 uit Brussel, 5 uit Limburg, 12 uit Oost-Vlaanderen, 6 uit Vlaams-Brabant en 10 uit West-Vlaanderen.

12% van de kinderen in Vlaanderen wordt geboren in een kansarm gezin. Onderwijs is één van de belangrijke hefbomen om de armoedespiraal te doorbreken. Een diploma verkleint de kans om in armoede terecht te komen. Voor scholen is het niet altijd eenvoudig om antwoorden te vinden op de complexe armoedeproblematiek. Ze worden geconfronteerd met een problematiek die verder reikt dan de schoolpoort.

Met het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ slaan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Welzijnszorg en Cera de handen in elkaar. Daarbij kunnen ze rekenen op de steun van de onderwijskoepels, de ouderverenigingen, de CLB’s, SOS Schulden op School, het Netwerk Tegen Armoede en MyTrusto.

Samen zorgen ze ervoor dat 45 secundaire scholen begeleiding op maat krijgen. Een vormingswerker, die ervaringsdeskundige is in de armoede, en de pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijskoepels gaan daarvoor nauw samenwerken. Gedurende een volledig schooljaar krijgt de school deze trajectbegeleiding en zal ze zelf een geëngageerd armoedeteam samenstellen. Ze werken rond drie pijlers:

  • Kostenbeheersing: hoe kan je als school de kosten beperken voor de leerlingen? Zijn alle kosten wel noodzakelijk? Kan je facturen beter spreiden?

  • Communicatie: scholen en gezinnen in armoede spreken soms een andere taal. Duidelijk maken welke kosten ouders kunnen verwachten en of facturen gespreid kunnen worden zijn slechts 2 aspecten van die communicatie. Ook de nodige discretie en een goede relatie tussen ouders en de school is van belang.

  • Menselijke inning van de rekeningen: hoe kan je als school op een menselijke manier rekeningen innen zonder gezinnen op een onverantwoorde manier onder druk te zetten?

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Er is een grote interesse en motivatie om deel te nemen aan het project ‘Samen tegen onbetaalde facturen’. 45 secundaire scholen gaan samen met onze partners aan de slag. Ze krijgen een schooljaar lang begeleiding op maat, onder meer van ervaringsdeskundigen in de armoede. Scholen zullen een visie rond kostenbeheersing ontwikkelen en leren omgaan met armoede. Dat moet leiden tot een doordachte aanpak om tot een meer kostenbewust beleid op scholen te komen.”

bottom of page