top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Brussels Veiligheidsplan is catalogus van goede doestellingen


Brigitte Grouwels steunt eerste Globaal Veiligheids- en Preventieplan

“Het allereerste Globaal Veiligheids- en Preventieplan van de Brusselse Regering is een catalogus van goede doelstellingen. De richting van dit plan zit juist. Nu is het kwestie om deze juiste richting consequent aan te houden." Dat liet Brigitte Grouwels weten in het Brussels parlement.

Sinds de 6de staatshervorming beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over nieuwe bevoegdheden inzake (preventieve) veiligheid. De Brusselse Regering presenteerde in februari 2017 daarom het allereerste Globaal Veiligheids- en Preventieplan voor Brussel (GVPP).

Het GVPP legt een algemeen beleidskader vast voor de periode 2017-2020. Met dit plan wil de Brusselse Regering zorgen voor een betere onderlinge afstemming tussen de diverse Brusselse veiligheidsactoren.

Overkoepelende visie

In het parlement toonde Brigitte Grouwels zich positief over het Globaal Veiligheids- en Preventieplan. "Het formuleert een overkoepelende visie op de belangrijkste veiligheidsproblemen waar Brussel mee wordt geconfronteerd", aldus Brigitte Grouwels.

Toch uitte Brigitte Grouwels ook enkele bezorgdheden:

- Samenwerking. In het Veiligheidsplan staat dat het de diverse veiligheidsactoren wil ondersteunen. Maar wat als bepaalde actoren andere prioriteiten stellen dan deze uit het Veiligheidsplan? “De gewestelijke veiligheidsketen is immers maar zo sterk als zijn zwakste schakel”, liet Brigitte Grouwels verstaan.

- Zware structuur. De nieuwe gewestelijke veiligheidsstructuur bevat een heleboel nieuwe actoren, zoals de Gewestelijke Veiligheidsraad, de ION Brussel Veiligheid en Preventie, de Hoge Ambtenaar en het gewestelijke Crisis- en Communicatiecentrum. Tel daar nog de huidige 6 politiezones en hun ondersteunende diensten bij, en de gewestelijke structuur oogt wel erg zwaar. Brigitte Grouwels suggereerde daarom om de nieuwe gewestelijke veiligheidsstructuur binnen een aantal jaren te evalueren.

- Verdere uitvoering van de 6de staatshervorming. Dit Veiligheidsplan is een belangrijke stap in de implementering van de 6de staatshervorming. Maar ook andere afspraken uit de 6de staatshervorming moeten nog worden uitgevoerd, beklemtoonde Brigitte Grouwels. Denk maar aan een harmoniserende tekst voor de politiereglementen van de politiezones én aan het samenvoegen van de administratieve diensten van de 6 Brusselse politiezones.

- Het Gewestelijk cameraplatform. Dit platform maakt het veiligheidsactoren mogelijk om camerabeelden snel en efficiënt uit te wisselen. Momenteel zijn 3 van de 6 politiezones aangesloten aan gesloten op dit platform (zone West, zone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem en de zone Zuid). “Hoe zit het met de aansluiting van de overige politiezones?”, vroeg Brigitte Grouwels zich luidop af.

Ondanks deze bezorgdheden betuigde Brigitte Grouwels haar steun aan dit eerste Globaal Veiligheids- en Preventieplan. "Het is een goed beginpunt voor een echt gewestelijk veiligheidsbeleid, maar het mag zeker geen eindpunt worden", aldus Brigitte Grouwels. "Ik zal er dan ook voor blijven pleiten om het zwaartepunt van het Brusselse veiligheidsbeleid te verschuiven naar het Gewest".


bottom of page