top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Waar is de democratische controle gewestelijke openbare instellingen

In tegenstelling tot wat aangekondigd werd in het bestuursakkoord, namelijk dat er werk gemaakt zou worden van de vertegenwoordiging van de oppositie in de bestuursraden van de gewestelijke openbare instellingen, is er van concrete stappen in dit dossier nog geen sprake. Bij de MIVB werd dit bijvoorbeeld al niet toegepast. De bestuursraad van de MIVB werd recentelijk opnieuw samengesteld en er werd geen enkel zitje voorbehouden voor de oppositie! Dit bleek uit het antwoord van minister-president Rudi Vervoort op een vraag die gesteld werd door Bianca Debaets (CD&V).


« Zijn antwoord gaf de indruk dat de Minister-President pas wakker werd in dit dossier nadat hij een parlementaire vraag kreeg », legt het Brussels parlementslid uit. « Uit zijn antwoord bleek dat er over geen enkele modaliteit van het in de praktijk brengen van deze beslissing al overeenstemming was. Dit geeft duidelijk opnieuw weer hoe er een gemeenschappelijke visie ontbreekt in deze Regering, op een dergelijk belangrijk punt van goed bestuur, dat zij beweren hoog in het vaandel te dragen. Concretere afspraken hieromtrent zouden moeten tijdens de regeringsvorming moeten gemaakt zijn als men dit werkelijk ter harte neemt. Maar, zo blijkt echter nu, zet de Regering zich nu nog maar aan het concretiseren van dit engagement. Het is te betreuren dat ze dit hebben laten aanslepen, want het gaat hier over het verzekeren van een democratische controle wat de enige manier om schandalen zoals‘Samusocial’ in de toekomst kunnen vermijden. Als dit niet snel gebeurt worden de rechten van de oppositie geschonden waardoor dit een gebrek aan transparantie creëert waar de burgers zich ongerust over zouden moeten maken ».

Volgens Minister-President Rudi Vervoort wordt er slechts deze week een brief gestuurd naar het Parlement om vertegenwoordigers van de oppositie aan te stellen in verschillende openbare instellingen zoals onder andere de Haven van Brussel, de BGHM, de MIVB of NEO.

« Om deze vertraging te verklaren verschanste Vervoort zich achter wetswijzingen die nodig zijn voor een aantal van deze instellingen terwijl de vertegenwoordiging van de oppositie reeds maanden een realiteit had moeten zijn. Maar tot op vandaag is er bitter weinig gebeurd! In het Regeerakkoord heeft de meerderheid het over verhoogde transparantie en sterkere democratische controle maar op dit moment kan ik jullie verzekeren dat dit dode letter is. Uiteindelijk, eens de noodzakelijke wettelijke aanpassingen naar het parlement zullen komen, wat nog even zal duren, zullen we nog zien hoe de vertegenwoordiging van de oppositie er zal uitzien in de praktijk. Maar bovenal betreur ik dat goed bestuur niet serieus wordt genomen, wat eens te meer blijkt uit het feit dat ze dit zo lang hebben laten liggen. Dit had aangepakt moeten worden sinds het begin van de legislatuur! », alsnog Bianca Debaets.
Comments


bottom of page