top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCD&V Brussel

Vaarwel, lieve Valeri

Deze week hebben wij het veel te vroege overlijden van Valeri Rajkovcevic vernomen. Valeri overleed afgelopen zondag 5 september na een lange ziekte. Ze werd 39 jaar.


Valeri werd geboren in Schaarbeek. Ze studeerde aan het Sint-Jan Berchmanscollege en behaalde nadien een masterdiploma in Oost-Europese talen en culturen aan de Universiteit van Gent. Na een korte doortocht bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, ging ze aan de slag bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel alwaar ze werkte tot vandaag en meer bepaald bij de dienst externe betrekkingen van Brussels International. Tussen 2015 en 2019 leerden wij Valeri kennen, toen ze werkte als raadgever Gelijke Kansen op het kabinet van Bianca.


Valeri hield van koken, goed eten en series kijken. Daarnaast was ze een creatieve, bezige bij. Ze maakte foto’s doorheen de gemeente en speelde ook muziek. Ja, ze noemde zichzelf dan ook wel artistiek. Daarnaast zette ze zich voluit in voor haar zoontje. Deels vanuit eigen ervaring maar absoluut ook vanuit overtuiging, maakte ze van het beleid rond personen met een beperking – en met toegankelijkheid als speerpunt - een strijdpunt in de verkiezingen. En meer algemeen kon alles wat te maken had met gelijke kansen haar boeien, ze ging er dan ook echt mee aan de slag.


Ze nam voor CD&V deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in Schaarbeek en stond op de derde opvolgersplaats op de CD&V kamerlijst in 2019. Na de verkiezingen bleef ze zich engageren in het dagelijks bestuur en onderhield ze tot voor kort ook de sociale media van CD&V Brussel. Haar liefde voor Schaarbeek heeft ze nooit onder stoelen of banken gestoken.


Haar laatste tweet van augustus was haar ten voeten uit: ze deelde een artikel van de website positivr.fr waarbij melding werd gemaakt van de installatie van de eerste borstvoedingsbank in België, een initiatief om borstvoeding in de publieke ruimte te kunnen normaliseren.


Vaarwel Valeri, jouw frisse ideeën, creativiteit en positieve levenshouding gaan we zo hard missen.Comments


bottom of page