top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Ondanks de nieuwe heffingen blijft de begroting van Stad Brussel in erg precaire toestand verkeren

Tijdens de bespreking en stemming van de begroting van Stad Brussel voor 2022, maandagavond tijdens de gemeenteraad, heeft de groep Les Engagés-CD&V+ zich erg kritisch uitgelaten over de keuzes van de meerderheid. “Heel wat gemeentelijke heffingen worden verhoogd, wat een enorme impact zal hebben voor ondernemers, handelaars en de brede middenklasse, met het risicoop een nieuwe en problematische exodus”, vrezen gemeenteraadsleden Didier Wauters en Bianca Debaets. “Bovendien zitten we ondanks deze belastingverhogingen met een tekort van 0,5%, oftewel 4,8 miljoen euro, terwijl heel wat inkomsten nog hypothetisch zijn of zwaar overschat worden. Ook de mogelijke kosten die gepaard gaan met de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen worden buiten beschouwing gelaten. Als we dat toevoegen aan de erg kostelijke verhuis naar het nieuwe administratieve centrum, dan kunnen we alleen maar concluderen dat het op financieel vlak op eieren lopen is voor het College van de Stad. Dat gebrek aan voorzichtigheid is zorgwekkend.”


In hun analyse kwamen Didier Wauters (Les Engagés) en Bianca Debaets (CD&V) in de eerste plaats terug op de laattijdige voorstelling van de begroting voor 2022. “Stemmen over het budget op het einde van de maand april, dat is ongezien! Dat balanceert op de grens van het wettelijke en betekent bovendien dat de uitgaven voor nieuwe projecten niet vóór de zomer van start kunnen gaan. Tot dusver de poging om ons te laten geloven dat de budgettaire situatie niet dramatisch zou zijn. Maar wij laten ons niet voor de gek houden, net zomin als de Brusselaars uit Haren, Laken en Neder-over-Heembeek wanneer ze ontdekken dat alle nieuwe projecten zich weer, zoals altijd, enkel in de Vijfhoek bevinden.”


De verhuis van de administratieve diensten van de Stad naar het nieuwe Brucity-gebouw neemt meteen het grootste deel van de infrastructuurinvesteringen voor 2022 in. “Op zich hebben we uiteraard niets tegen dat project, maar de manier waarop het dossier zich voltrokken heeft roept wél vragen op”, aldus Bianca Debaets. “Er waren regelmatig bijkomende uitgaven die het evenwicht van het budget sterk bedreigden. Hetzelfde geldt voor de studiekosten, waarvoor er weer ettelijke miljoenen gereserveerd zijn in 2022. Maar de Brusselaar vraagt helemaal niet om studies, die vraagt om een concrete verbetering van de netheid, de veiligheiden het algemene welzijn in de stad. Op vlak van goed beheer kan het dus véél beter. Als het College zich dan toch zo graag transparant wil opstellen richting de Brusselaar, zou het beter eindelijk werk maken van eenvoudige budgetvoorstellingen voor het grote publiek. Dan zouden de inwoners van hoofdstad eindelijk eens beter begrijpen waar een groot deel van hun belastinggeld heen gaat…”
Comments


bottom of page