top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Meer dan 21.500 sluikstortinterventies in Stad Brussel in 2020, ook 3.500 graffiti-tags verwijderd

Ook in 2020 kreeg onze hoofdstad af te rekenen met heel wat gevallen van sluikstorten en graffiti-tags, zo blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij het College van Stad Brussel. In totaal vonden er meer dan 21.500 interventies plaats rond sluikstorten, waarbij bijna 2.000 ton aan afval werd opgehaald. “In 2019 ging het nog om 13.600 interventies en 1.700 ton, dus zijn we er helaas ook sinds de coronacrisis niet in geslaagd om onze straten properder te krijgen”, stelt Debaets, die pleit voor de nodige repressie.


Zo’n 6,17 miljoen euro voor de gewone begroting van de dienst Openbare Netheid, en daar bovenop nog eens 2,13 miljoen euro voor de buitengewone begroting van diezelfde dienst. Dat zijn de middelen die Stad Brussel in 2021 voorziet om voor propere Brusselse straten te zorgen. Helaas lijkt het dweilen met de kraan open, want het aantal interventies voor sluikstorten steeg vorig jaar tot 21.570, goed voor 1.976 ton aan divers afval – van vuilniszakken die niet op het juiste moment op straat worden gezet over koelkasten tot allerlei soorten meubels.

“Dit zijn erg zorgwekkende cijfers”, stelt Bianca Debaets. “Nog heel wat mensen vinden het blijkbaar nog steeds logisch dat ze hun afval eender waar mogen dumpen. En dat kost de burger handenvol geld, want de gewone begroting heeft inmiddels de kaap van de 6 miljoen euro gerond. Vorig jaar werd gebruik gemaakt van 16 tijdelijke camera’s op verschillende zwarte punten om dat aantal gevallen van sluikstorten terug te dringen, waarmee toch 1.337 invorderingen konden worden opgesteld. Er worden ook acties voorzien om verkeerd geplaatste vuilniszakken te openen en te doorzoeken naar identificatiegegevens, maar door de coronacrisis is er maar één dergelijke actie kunnen doorgaan.”


Minder boetes

In totaal werden er in de loop van het jaar 2020 liefst 5.375 boetes uitgedeeld voor ‘onburgerlijk gedrag’ met betrekking tot de openbare netheid. Gemiddeld bijna 15 per dag dus, en toch is dat een flinke daling ten opzichte van 2019, toen het om 7.571 boetes ging. “Ook dat is weer een gevolg van de coronacrisis, want zo konden heel wat voorziene acties jammer genoeg uiteindelijk niet plaatsvinden”, duidt Debaets. “Het werk van de openbare netheidsteams werd dus danig verstoord, terwijl uit de cijfers al duidelijk blijkt dat zij de handen méér dan vol hebben. Ik hoop dan ook dat hun inspanningen dit jaar – en de komende jaren – beter beloond mogen worden. Ook de meer dan zestig acties die in samenwerking met de lokale politie werden gevoerd, zijn positief. We moeten een krachtig signaal geven dat het niet oké is om onze Brusselse straten zomaar te bevuilen.”

Tijdens de eerste vijf maanden van 2021 werden er in totaal al bijna 2.500 boetes opgesteld voor onburgerlijke gedrag met betrekking tot de openbare netheid, zo blijkt nog uit de cijfers die Debaets toegestuurd kreeg. Ook het aantal graffiti-tags dat in 2020 verwijderd diende te worden, lag met 3.531 nog erg hoog. Door de grootschalige inspanningen die in 2019 geleverd werden, is er wel al sprake van een duidelijke daling ten opzichte van de meer dan 10.000 verwijderde tags toen.

Comments


bottom of page