top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Een Brussels vrijwilligerskorps zou een win-win zijn voor onze jongeren en onze hulpdiensten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou baat kunnen hebben bij de creatie van een vrijwilligerskorps dat de hulp- en brandweerdiensten ondersteunt, naar analogie van wat er reeds in Marseille en in verschillende Vlaamse gemeenten bestaat. Dat bevestigde Brussels staatssecretaris Pascal Smet, die meegaf dat er al contact werd opgenomen met de jeugdsector, op een vraag van parlementslid Bianca Debaets (cd&v). “Dit project is niet enkel interessant op zich, maar kan ook een formidabele springplank vormen voor jongeren om ook op professioneel vlak te kunnen doorgroeien richting de hulpdiensten- en brandweersector”, stelt Debaets. “En dat zou dan weer fantastisch nieuws zijn voor die sectoren zelf, waar we dringend meer Brusselaars nodig hebben.”


In de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement, waar de vraag dinsdagvoormiddag aan bod kwam, verwees staatssecretaris Pascal Smet naar de bestaande initiatieven in bijvoorbeeld Marseille, waar men recent nog op bezoek was in het kader van een parlementaire missie. In de Zuid-Franse stad kunnen jongeren zich inschrijven voor een opleiding die tweeënhalf jaar duurt. In Brussel zou die cursus minder lang duren, zoals bijvoorbeeld bij de kadettenschool het geval is. Op termijn zou die niet rechtstreeks tot nieuwe brandweerlui moeten leiden – dat korps moet volledig professioneel blijven – maar wel voor de creatie van een pool aan vrijwilligers zorgen. Zij kunnen dan helpen bij bepaalde opdrachten, zoals rond brand- en inbraakpreventie, de verdeling van water bij hittegolven of het sneeuwvrij maken van voetpaden aan openbare gebouwen.


“We moeten ons richten tot àlle jongeren van 18 tot 25 jaar die zich willen inzetten voor het welzijn van de samenleving”, stelt Debaets. “Ik denk dat dat voor hen ook een mooie eerste stap zou kunnen zijn richting het eventueel doorgroeien naar een volwaardige job binnen de hulp- of politiediensten. We horen vaak de terechte bekommernis dat we meer Brusselaars moeten aantrekken richting het Brusselse, want amper 25% van alle agenten is ook effectief afkomstig uit een Brusselse gemeente. Door onze eigen jongeren, die onze hoofdstad goed kennen, in te schakelen in een vrijwilligerskorps, kunnen we dat proberen helpen oplossen.”


Meer respect voor politie- en brandweerdiensten

De staatssecretaris haalde aan dat er in het kader van dit project reeds contact werd opgenomen met Actiris en verschillende jongerenorganisaties, zoals JES. Dat overleg zou nog voor het einde van de legislatuur moeten landen.


“Ik kan alleen maar toejuichen dat er effectief actie ondernomen wordt, want dat betekent ook dat we sensibiliserend kunnen werken richting jongeren die vandaag nog ietwat terughoudend tegenover politie- en hulpdiensten staan”, stipt Debaets aan. “Dit vrijwilligerskorps moet voor hen een soort springplank richting een professionele functie worden. En als we er dan in slagen om zoveel mogelijk jongeren uit zoveel mogelijk verschillende Brusselse wijken daarin te integreren, dan gaan we op termijn sowieso ook richting meer respect richting onze orde- en veiligheidsdiensten. Vandaag is dat helaas vaak nog niet zo, terwijl dat één van de belangrijkste aanbevelingen is uit de hoorzittingen die we hebben gehouden in het kader van de problematische relaties tussen jongeren en ordediensten. De oprichting van een vrijwilligerskorps zou dus alleen maar voordelen bieden, en ik roep de Regering dan ook op om dit initiatief met beide handen aan te grijpen.”

Comments


bottom of page