top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

CD&V vraagt uitbreiding gemeentelijk stemrecht voor Brusselse kotstudenten

Met meer dan 110.000 studenten, verspreid over vijf universiteiten en een vijfentwintigtal hogescholen, mag het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich de grootste studentenplek van het land noemen. Voor Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) zou het dan ook niet meer dan logisch zijn dat de inspraak van die studenten in het lokale beleid verder vergroot wordt. In haar voorstel van resolutie, dat eerstdaags wordt ingediend, vraagt Debaets dan ook een uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht voor kotstudenten. Haar oproep wordt ook gesteund door Vlaams Minister van Brussel en Jeugd Benjamin Dalle en Senator Maud Vanwalleghem.


Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op kot zit, kan daarom nog niet altijd stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de 19 gemeenten van ons gewest. Heel wat Belgische studenten blijven immers gedomicilieerd bij hun ouders,. Ook voor de vele buitenlandse studenten is het niet altijd even makkelijk om inspraak te hebben in het lokale beleid.

“Nochtans zou zo’n 40% van alle studenten op kot gaan”, weet Bianca Debaets. “In het Brussels Gewest zou dat dus neerkomen op om en bij de 44.000 studenten. Er zijn een achttal gemeenten die zelf minder dan 44.000 inwoners tellen, waaronder Evere, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Joost-ten-Node. Dan zou het ook niet meer dan logisch zijn dat we die grote groep studenten – die vaak toch ook bijdragen aan het plaatselijke verenigingsleven – een stem geven in het lokale beleid.”


Ook Vlaams Minister van Brussel en Jeugd Benjamin Dalle spreekt, net als Senator Maud Vanwalleghem, zijn steun uit voor de tekst van zijn partijgenote. “Er wordt al genoeg over jongeren gesproken, maar nog veel te weinig mét hen”, aldus Dalle. “Door studenten volop en expliciet te gaan betrekken bij het lokale beleid geven we hen het belangrijke signaal dat hun stem telt en dat ze niet zomaar passanten zijn in onze hoofdstad. Op die manier kunnen we hen ook sterker betrekken bij het Brusselse beleid dat een rechtstreekse impact heeft op hen.”


Overleg en gewestelijk stemrecht voor EU-burgers

Voor deze uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht wil CD&V ook voldoende inzetten op het nodige overleg met de federale overheid en de andere gewesten. “We zullen dit studentenstemrecht niet volledig op eigen houtje kunnen doorvoeren”, stelt Debaets. “Er moet een uitsluitingsmechanisme komen dat ervoor zorgt dat studenten niet tegelijkertijd hun stem kunnen uitbrengen in de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn én in de gemeente waar ze studeren. En sowieso zal er ook overleg nodig zijn met de gemeenten en de verschillende studentengemeenschappen. We zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijke volgende stap is in het verhogen van de participatie van jongeren aan het politieke leven in de 19 gemeenten in ons Gewest.”


Tot slot laat Debaets ook weten verder te zullen ijveren voor de uitbreiding van het gewestelijk stemrecht voor EU-burgers: “Verschillende partijen proberen expats aan te spreken om ook hun stem te laten horen in het beleid, in diezelfde gedachtegang is CD&V van mening dat EU-burgers gewestelijk stemrecht zouden moeten krijgen. Dat staat trouwens expliciet in het regeerakkoord, nadat op het einde van de vorige legislatuur daaromtrent een resolutie werd goedgekeurd. Ook daarover zal ik de Regering eerstdaags interpelleren, om te kijken welke stappen daartoe al gezet werden.”
Comments


bottom of page