top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCD&V Brussel

CD&V Brussel verwelkomt Maud Vanwalleghem als nieuwe senator


Deze week duidde de partijraad van CD&V op voordracht van Joachim Coens Maud Vanwalleghem (32) aan als nieuwe senator. Hiermee heeft Brussel na Sabine de Bethune, die grondwettelijk rechter werd, opnieuw een christendemocratische stem op federaal niveau.

Bij CD&V Nationaal en Brussel zijn ze verheugd met Maud als nieuwe Brusselse senator.


Nationaal voorzitter Joachim Coens: “Met Maud als nieuwe senator kiest CD&V voor een jong, nieuw en stedelijk profiel, met een mooi palmares buiten de politiek. Haar loopbaan straalt een engagement en een ambitie uit die zeer welkom is in de politiek.”


Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle: “Met het aanstellen van een senator uit Brussel herbevestigt CD&V een cruciaal principe: de band tussen Vlaanderen en Brussel is onlosmakelijk. Net vanuit die band is het zo belangrijk dat we ook een Vlaamse christendemocratische Brusselaar op het federale niveau behouden. Met Bianca op het Brusselse niveau, Maud op het federale niveau en mezelf op het Vlaamse niveau kunnen we de stem van Brussel op alle fronten goed vertegenwoordigen.”


“Maud is geen onbekende voor ons. Als algemeen secretaris van de vrouwenbeweging van CD&V, Vrouw & Maatschappij, was Maud al een motor van succesvol beleids- en campagnewerk rond gendergerelateerd geweld, vrouwen in de politiek en sociale kwesties. Dit steeds met het hart op de juiste plaats. In Brussel leerden we Maud ook beter kennen als ondervoorzitter van CD&V Brussel, alwaar ze een bijzondere voorliefde had voor thema’s zoals diversiteit en samenleven in de stad.”, aldus Brussels parlementslid Bianca Debaets.


Maud heeft Brugse roots maar woont al tien jaar in Brussel, eerst in Vorst en nu in Sint-Gillis. Maak alvast een eerste keer kennis met Maud in het volgende interviewgesprek!


In welke Brusselse wijk woont je?


“Sint-Gillis, rond het statige Van Meenenplein”


Wat is je favoriete plekje in Brussel?


“Het Dudenpark, een prachtig stukje van het oude Zoniënwoud dat overgebleven is en waar er gigantisch hoge beukenbomen groeien.”


Je bent een geëngageerd persoon. Wat kan jou echt verontwaardigd maken?


“Als mijn partner de laatste magnum heeft opgegeten. En vooral ook wanneer onzichtbare groepen in de maatschappij, die veelal niet de tijd en resources hebben om zich te mobiliseren, het slachtoffer zijn van discriminatie en uitsluiting. Zij moeten een ongelijke strijd aangaan. Daarnaast vind ik het frappant hoe ondergewaardeerd de beroepssectoren zijn die informele- en zorgarbeid uitoefenen. Zij houden onze maatschappij draaiende, en al zeker in coronatijden, maar worden niet voldoende geapprecieerd.”


Weet je al waarrond je in de senaat aan de slag wil gaan?


“Mijn hele loopbaan stond in het teken van mensenrechten, met een speciale focus op vrouwenrechten en minderhedenrechten. Ik heb het geluk een geprivilegieerd persoon te zijn omwille van mijn geboorteplaats en omgeving. Ik voel dan ook een groot plichtsgevoel om die context te benutten en te proberen om discriminatie, onrecht en uitsluiting weg te werken. In de Senaat zal ik die lijn verderzetten en voortbouwen op het indrukwekkende werk van mijn voorgangster Sabine de Bethune.”

Waarom is de Senaat vandaag nog belangrijk?


“Ik vind het een fascinerende plek waar er, los van de waan van de dag, dieptewerk wordt verricht over cruciale maatschappelijke en ethische thema's. In het huidige politieke klimaat lijkt het me des te belangrijker om over een tweede kamer te beschikken, en al zeker om het werk van de deelstaten, waar nodig, te stroomlijnen. We mogen niet onderschatten hoe fundamenteel onze grondwet is voor deze complexe staat, ook dat werk is voorbehouden voor de Senaat. Verder lijken we sinds de jaren '70 met de verschillende staatshervormingen te pogen om een zo optimaal mogelijke staatsstructuur te creëren waarin alle gemeenschappen zich op hun rechten kunnen beroepen. Opnieuw is dit erg fundamentele, gewichtige materie die in de Senaat aan bod komt.”


Waar geniet je van, buiten de politiek?


“Ik speel sinds m'n achtste piano, hou van kostuumdrama's, ben gefascineerd door Turkije, waar ik eventjes woonde, en kwebbel graag met mijn zoontje van 2.”

Comments


bottom of page