top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBenjamin Dalle

Bijna 11% meer vragen bij Steunpunt Taalwetwijzer over de taalwetgeving

Steeds meer Brusselaars en Vlamingen vinden de weg naar het Steunpunt Taalwetwijzer, dat blijkt uit het jaarverslag dat vandaag is gepubliceerd. In totaal kreeg het Steunpunt in het werkjaar 2020-2021 430 vragen over de taalwetgeving. Dat is een stijging van bijna 11% in vergelijking met het vorige werkjaar. Tussen december 2020 en augustus 2021 ontving het Steunpunt ook 25% meer vragen die betrekking hebben op Brussel-Hoofdstad. Een opmerkelijke stijging die mee te verklaren is door een vernieuwde website van het Steunpunt en een bijhorende communicatiecampagne in Brussel. “De inspanningen om het Steunpunt bekender te maken bij het grote publiek lonen. Het is goed dat iedereen die met verzuchtingen of vragen over de taalwetgeving zit, ook effectief op de juiste plek terecht komt, ook in onze hoofdstad,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel.Het Nederlands en het Frans zijn de twee officiële talen in de hoofdstad. Dit betekent dat elke Nederlandstalige Brusselaar of Vlaming in het Nederlands terecht moet kunnen bij de overheid of ingeval van dringende medische hulp. Toch is dit op het terrein niet altijd evident. Wie met vragen zit kan o.m. terecht bij het Steunpunt Taalwetwijzer van de Vlaams overheid. Het gaat hier over een hele brede waaier aan thema’s: in welke taal kan ik een verklaring bij de politie afleggen? Welke taal moet een aannemer gebruiken als die wegenwerken uitvoert in de gemeente? … Met specifieke klachten over de gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening van Brusselse ziekenhuizen of de 100-diensten kunnen de burgers ook terecht bij het Vlaams Meldpunt Taalklachten in de Brusselse ziekenhuizen.


Om het Steunpunt Taalwetwijzer bekender te maken bij het grote publiek startte Vlaams minister van Brussel, Benjamin Dalle een campagne: de website van de Taalwetwijzer werd vernieuwd, er was een online campagne en het Nederlandstalige netwerk in de hoofdstad werd ingeschakeld om de campagne te ondersteunen.


Veel vragen over gezondheid


Die inspanningen werpen duidelijk vruchten af, zo steeg het aantal vragen en klachten tot 430. Een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar (389). Meer dan de helft van het aantal vragen werd gesteld over het taalgebruik in bestuurszaken (55%).


Daarnaast gaan er heel wat vragen over het bedrijfsleven (10%), de taalvrijheid (10%) en het onderwijs (6%). Hoewel het aantal vragen of meldingen over het taalgebruik in de medische sector relatief laag blijft, kennen deze toch een stijging van 2% naar 5% vragen ten opzichte van het vorige werkjaar.


Sinds de lancering van de vernieuwde website in december 2020 en de bijhorende communicatiecampagne in Brussel ontving het Steunpunt ook 25% meer vragen die betrekking hebben op Brussel-Hoofdstad.


Vlaams minister Dalle is tevreden met de resultaten van de campagne. “Het is duidelijk dat er een grote vraag is naar heldere informatie over de taalwetgeving, ook in onze hoofdstad. Via dit initiatief houden we de vinger aan de pols over wat er goed en fout loopt op dat vlak. Er is nog werk aan de winkel als we ervoor willen zorgen dat iedereen op een correcte manier ook in het Nederlands wordt geholpen.”


De Vlaams Brusselminister zal dan ook actief zijn signaalfunctie blijven opnemen in de richting van de Brusselse besturen om de Nederlandstalige dienstverlening te verbeteren. Op vraag van de minister organiseert het Steunpunt Taalwetwijzer op 14 februari 2022 een informatiesessie “Taalwetwijs in Brussel” voor de (boven)lokale Nederlandstalige mandataris in Brussel over de federale taalwetgeving in Brussel.


U vindt het jaarverslag via deze link.

Comentarios


bottom of page