top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Opnieuw vertraging voor snel interventieteam Brusselse tunnels


Vandaag antwoordde Brussels minister van Mobiliteit, Pascal Smet (sp.a), op een parlementaire vraag van Paul Delva, fractieleider voor CD&V in het Brussels Parlement, dat er weer vertraging is in de oprichting van een snel interventieteam voor de Brusselse tunnels.

Snel interventieteam

In september 2016 kondigde de Brusselse minister van Mobiliteit aan dat er een snel interventieteam zou opgericht worden om defecte voertuigen in tunnels snel weg te slepen en zo langdurige verkeershinder te voorkomen. Vandaag moet hiervoor steeds de politie ter plaatse komen. Die heeft echter vaak andere prioriteiten, waardoor de verkeershinder langer dan nodig blijft duren.

Openbare aanbesteding

Het interventieteam zou opgericht worden via een openbare aanbesteding die voorzien is in het meerjareninvesteringsprogramma voor de renovatie van de tunnels. Deze aanbesteding zou in de zomer van 2017 gegund worden, zodat het snel interventieteam nog dat jaar operationeel zou zijn.

Eerste uitstel

In september 2017 was de openbare aanbesteding echter nog steeds niet gegund. Ze was gebaseerd op oude wetgeving en moest daarom eerst aangepast worden aan de nieuwe wetgeving die in de zomer van 2017 van kracht geworden was. De aanbesteding zou later in 2017 gepubliceerd worden. Eind vorig jaar klonk het dan ook dat het snel interventieteam ten vroegste in 2018 operationeel zou zijn.

Opnieuw uitstel

Vandaag antwoordde minister Smet op een parlementaire vraag van Paul Delva echter dat de openbare aanbesteding nog steeds niet gepubliceerd is. De reden is dat er bijkomende verduidelijkingen nodig waren in het ontwerpbestek. Eind deze maand zou de publicatie dan alsnog kunnen volgen. Minister Smet “gaat ervan uit dat het snel interventieteam deze legislatuur nog operationeel is”.

Delva (CD&V): “De Brusselse tunnels zijn vandaag cruciaal voor een vlotte mobiliteit in onze stad. De recent gestarte renovatie van de Reyerstunnels is, ondanks de verkeershinder, dan ook onvermijdelijk en hoognodig. Helaas gaat er zelden een week voorbij zonder incident in een van de tunnels. In 2016 juichte ik de oprichting toe van een snel interventieteam dat de tunnels snel vrijmaakt en hierbij de veiligheid van de weggebruikers verzekert. Vandaag ben ik echter ontgoocheld over het nieuwe uitstel en vraag me af of het nog wel verantwoord is om te spreken van een “snel” interventieteam.”


bottom of page