top of page
Zoeken
  • Joris Poschet

Naar betere, tweetalige communicatie rond dikkedarmkanker in Brussel


In België wordt 1 op de 20 personen ooit met darmkanker geconfronteerd en jaarlijks worden niet minder dan 8500 nieuwe gevallen geteld. Het is een van de meest voorkomende kankers en iedere dag sterven er 9 Belgen aan deze ziekte. Maar wanneer darmkanker in een beginstadium ontdekt wordt, heeft men meer dan 90% kans om te genezen.

In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het onderzoek spoort alle mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar aan om elke twee jaar een stoelgangtest te doen. Mijn bekommernis ligt bij de toepassing hiervan in Brussel. Tot nu toe verstuurt de COCOF brieven naar deze doelgroep, maar die communicatie is uiteraard enkel in het Frans. Een algemene Nederlandstalige communicatiecampagne rond dikkedarmkanker bestaat nog niet in Brussel. Wel wordt er via de huisartsen gesensibiliseerd.

Mij lijkt het nuttig een gezamenlijke, tweetalige brief te versturen naar alle Brusselaars die in de doelgroep vallen. Volgens het antwoord van minister Vandeurzen wordt hieraan gewerkt: “Er werd op 24 januari 2018 wel opnieuw overleg opgestart met de betrokken kabinetten over het opzetten van dit eigen Brussels bevolkingsonderzoek. Hierbij zal het de bedoeling zijn om een tweetalige brief te versturen.” Een eigen brief sturen met folder zou 40.000 euro kosten.

Cijfers aantal Brusselaars dat via Centrum voor Kankeropsporing een testkit aanvroeg voor dikkedarmkanker:

2015 48

2016 38

2017 47

Meer info rond het dikke darmonderzoek voor Brusselaars: https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/bevolkingsonderzoek/brussel

bottom of page