top of page
Zoeken
  • Joris Poschet

Werken aan de Leopold II-tunnel


De impact van de geplande werken aan de Leopold II-tunnel moet zo klein mogelijk zijn. Daarvoor is er overleg nodig tussen Brussel en Vlaanderen.

Verkeer stopt niet aan de gewestgrens. Daarom vraag ik al een tijdje dat de ministers van Mobiliteit Smet en Weyts samenzitten om de gevolgen van zowel werken aan de Ring als de renovatie van de Leopold II-tunnel zo beperkt mogelijk te houden. Wat ik vooral wil vermijden is een massa sluipverkeer voor de omliggende wijken met files en extra luchtvervuiling tot gevolg. Tot nu toe was er hierover nog géén overleg tussen de ministers, een jammere zaak.

bottom of page