top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Brigitte Grouwels: "Een ketjes-stage voor laatstejaars scholieren middelbaar onderwijs"


Brigitte Grouwels bepleit binnenlandse Erasmus-stages voor Brusselse jongeren

"Geef aan laatstejaars scholieren uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel de kans op een culturele uitwisseling van minstens 3 maanden in eigen land." Dat voorstel verdedigde Brussels parlementslid Brigitte Grouwels met succes tijdens het voorbije Brusselse CD&V-congres 'Voor ons Brussel'.

Een Erasmus-stage in binnen- of buitenland is momenteel het (bijna) exclusieve voorrecht van master-studenten. De meerderheid van de jonge Brusselaars volgt echter geen masteropleiding. "Niettemin willen we alle Brusselse Ketjes de mogelijkheid geven om ook (binnenlandse) Erasmus-ervaring op te doen", aldus Brigitte Grouwels. "Daarom willen we in het laatste jaar van het middelbaar onderwijs een (culturele) uitwisseling van minstens 3 maanden organiseren tussen scholieren uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel enerzijds en jongeren uit Vlaanderen en Wallonië anderzijds. Dit biedt hen een pak voordelen: een betere kennis van de andere landstaal, een uitbreiding van het eigen netwerk, het kennismaken met een andere cultuur in een klein land als het onze, het verwerven van extra zelfstandigheid, enzovoort."

In eerste instantie gaat het om een proefproject. Maar op termijn moeten deze binnenlandse stages standaard worden aangeboden in het curriculum van Nederlandstalige middelbare scholen in Brussel, vooral dan in het technisch en beroepsonderwijs.

Scholieren die zo’n Ketjes-stage volgen, kunnen hiervoor rekenen op een beurs van de overheid. "Deze beurs laat hen toe om de onkosten te financieren die verband houden met hun Ketjes-stage. Een gelijkaardig financieringssysteem bestaat trouwens voor de (Europese) Erasmus-stages", verduidelijkt Brigitte Grouwels

Aanvulling

Deze binnenlandse Erasmus-stages vormen een aanvulling op bestaande initiatieven voor Brusselse jongeren. Denk daarbij maar aan de First stages (instapstages voor jonge werkzoekenden) of werkplekleren (gericht op het aanleren van arbeidsvaardigheden op de werkvloer die tegelijk een leeromgeving is). Deze bestaande initiatieven richten zich vooral op jonge werkzoekenden, terwijl de binnenlandse Erasmus-stages al plaatsvinden in het laatste jaar van het middelbaar onderwijs.

bottom of page