top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Brigitte Grouwels: "Een handicap mag niet langer een beperking zijn op de arbeidsmarkt"


Brigitte Grouwels wil extra kansen geven aan personen met een arbeidshandicap

Brigitte Grouwels is in de Raad van de VGC de drijvende kracht achter de verordening om meer personen met een arbeidshandicap aan te werven in de VGC-administratie. "Op onze arbeidsmarkt mag een handicap niet langer een beperking zijn", stelt ze. "Daarom pleit ik voor bindende streefcijfers bij overheidsadministraties. Ook doe ik een warme oproep aan privébedrijven om veel meer kansen te geven aan personen met een arbeidshandicap. De activering van personen met een handicap op onze arbeidsmarkt is echt wel een sociale en economische noodzaak."

De groep ‘personen met een arbeidshandicap’ dient breed te worden opgevat. Het gaat bijvoorbeeld ook om chronisch zieke mensen of om werknemers die herstellen van een burn-out. Geschat wordt dat liefst 1 op 8 landgenoten tot deze doelgroep behoort.

De tewerkstellingsgraad van personen met een handicap bedraagt in ons land amper 40,7 procent. België scoort daarmee merkelijk slechter dan het Europees gemiddelde van 47,3 procent. Deze score is problematisch omwille van diverse redenen, verklaart Brigitte Grouwels. "Dit is een discriminatie ten aanzien van personen met een arbeidshandicap. Maar ook voor de samenleving als geheel betekent dit een groot verlies aan talent."

Verplichting

De verordening verplicht de VGC-administratie om voortaan minstens 1 persoon met een handicap halftijds in dienst te nemen per schijf van 20 voltijdse equivalenten. De VGC-administratie kan aan deze verplichting deels voldoen door werkzaamheden, leveringen en dienstovereenkomsten te sluiten met zogenaamde maatwerkbedrijven (de nieuwe naam voor beschutte werkplaatsen).

Brigitte Grouwels: "Ik was onlangs erg onder de indruk van de frustratie en de hopeloosheid van personen met een arbeidshandicap die er als mens gewoon bij willen horen. Dit heeft me ertoe aangezet om op diverse beleidsniveaus initiatieven te nemen om te komen tot een meer inclusieve samenleving."

Overige initiatieven

Eerder diende Brigitte Grouwels samen met Sabine de Bethune in de Senaat een voorstel van resolutie in voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap op de reguliere arbeidsmarkt. Ook in het Brussels parlement keurde Grouwels onlangs een voorstel van ordonnantie mee goed om lokale besturen te verplichten om personen met een handicap aan te werven.

bottom of page