top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Bianca Debaets: "Brusselse Regering laat de modale Brusselaar aan zijn lot over"


Een budget in kunstmatig evenwicht, beloftes op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid die niet nagekomen worden en vooral de afwezigheid van sterke politieke keuzes die de modale Brusselaar moeten ondersteunen… dat is in korte lijnen de analyse die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) maakte tijdens de plenaire vergadering die gewijd werd aan het budget 2020 van de Brusselse Regering. “Bovendien zijn er ook maar erg weinig nieuwe maatregelen die aantonen dat de meerderheid voor een aangekondigde ‘ecologische trendbreuk’ gaat zorgen. Die worden uitgesteld naar de lente, maar het is zeer de vraag of het niet eerder naar de Griekse kalenden verwezen wordt. Het gratis openbaar vervoer voor jongeren onder de 26 jaar is daar een perfect voorbeeld van. Ik vrees dat bijvoorbeeld heel wat aanhangers van de groene golf hier niet al te blij om kunnen zijn”, stelt Debaets. Het CD&V-parlementslid betreurt ook dat de Brusselse Regering de trukendoos bovenhaalde om toch maar een ‘begroting in balans’ te kunnen voorstellen. “Het kleinste kind kan zien dat dit evenwicht er eigenlijk absoluut geen is. Hypothetische inkomsten moeten de boel opblinken, terwijl er geen rekening wordt gehouden met de steeds hoger oplopende leningen en intresten. Ook strategische investeringen worden stilletjes buiten het budget gehouden”, legt Bianca Debaets uit. “Ondanks alles is het wel positief dat het budget voor mobiliteit en verkeersveiligheid verhoogd wordt, ook al worden er nergens concrete middelen voorzien voor de invoering van de algemene zone 30. Dat was nochtans een belangrijk programmapunt voor de nieuwe meerderheid. En dan heb ik het nog niet eens over het gratis openbaar vervoer dat overal beloofd werd, want daar valt ook niets over terug te vinden.” Op vlak van huisvesting blijft de regering een politiek onevenwicht behouden, in het nadeel van de modale Brusselaar, zo stelt het oppositielid. “Ik wil absoluut niet schieten op de sociale huisvesting, maar we mogen vooral de middenklasse niet vergeten en moeten ervoor zorgen dat zij ook over de middelen kunnen beschikken om een woning te kunnen vinden in Brussel. In dat opzicht schiet onze fiscale politiek toch wat tekort. Onder de vorige regering vond nog een fiscale hervorming plaats, maar nu blijft het daaromtrent in alle toonaarden stil. Langs de andere kant blijven we ook wat betreft de opleidingen in hetzelfde bedje ziek. Ik zie immers nog steeds onvoldoende middelen die ervoor moeten zorgen dat onze jongeren de nodige competenties kunnen verwerven op digitaal vlak. Terwijl men weet dat dat toch echt wel onmisbaar wordt in de meeste sectoren.” Ook de openbare netheid heeft te lijden onder heel wat aankondigingspolitiek. “Het grootste zorgenkind in dat opzicht blijft toch wel het Gewestelijk Agentschap Net Brussel”, aldus Debaets. “De aangekondigde audits mogen toch eindelijk wel wat vaart nemen om alle structurele mankementen eindelijk van de baan kunnen ruimen en het negatieve imago op te blinken. Minister Maron geeft toe dat hij een erg ambitieus plan op tafel heeft gelegd wat betreft openbare netheid en afvalverwerking, maar daar heeft de Brusselaar geen boodschap aan. Die is het gewoon beu om in een vuile stad te leven en wil zo snel mogelijk verandering zien. Openbare netheid is een domein waarin we al lang genoeg van concrete resultaten verstoken zijn gebleven, het is hoog tijd dat er eindelijk eens stappen gezet worden richting een proper Brussel.” Diezelfde redenering gaat ook op voor de Staten-Generaal. De beloftes van de Regering daaromtrent waren al vaag, en dat vertaalt zich nu ook in het budget. “Welgeteld nul euro wordt er vrijgemaakt om die Staten-Generaal op te richten, wat eigenlijk meteen een perfect voorbeeld vormt van hoe de Regering met deze begroting omgaat”, besluit Debaets. “Die herverdeling van de bevoegdheden en de eventuele hervorming van het Gewest worden opnieuw in de diepvries gestoken. Heikele dossiers worden afgewimpeld met de boodschap ‘dat er nog een begrotingswijziging komt in het voorjaar van 2020’, maar dat is toch een al te simpele uitleg. Deze Regering heeft nog heel wat werk voor de boeg, met al haar ‘goede voornemens’ voor het nieuwe jaar.”

Comments


bottom of page