top of page
Zoeken
  • Benjamin Dalle

Woordje van de voorzitter: Voor ons Brussel!


Voor ons Brussel!

CD&V neemt al lang verantwoordelijkheid op voor Brussel en lag mee aan de grondslag van de oprichting van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. We zijn trots op het werk dat we nog elke dag realiseren in de Brusselse regering, met staatssecretaris Bianca Debaets, in het Brussels Parlement, met Paul Delva en Brigitte Grouwels, in het Vlaams Parlement, met Joris Poschet, in de senaat met Steven Vanackere, en met onze vele mandatarissen, vrijwilligers en militanten in de 19 Brusselse gemeenten.

Tegelijk stellen we vast dat de uitdagingen waar we in Brussel mee geconfronteerd worden niet gering zijn. Als het nu gaat over de torenhoge werkloosheid, de schooluitval, de armoede, de files, de veiligheid en netheid, of de duurzaamheid van de stad, kunnen we enkel vaststellen dat er werk aan de winkel is.

Vandaag willen we onze visie op Brussel helder stellen en actualiseren. We zijn een echte stadspartij die haar politieke actie richt op verbeteringen voor alle Brusselaars. Onze leden, militanten en mandatarissen zijn Brusselaars die met de voeten in de Brusselse realiteit staan. Alle Brusselaars die zich willen inzetten voor hun stad, ongeacht hun afkomst, taal of levensbeschouwing, zijn bij ons welkom. Het uitgangspunt hierbij is dat Brussel de hoofdstad van het land is en van beide gemeenschappen.

Eind 2016 organiseerde CD&V het Nieuwe WIJ-congres. WIJ dat is de basis van onze politieke actie. Waar de staat niet de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedereen uit handen neemt. Maar waar mensen ook niet louter op zichzelf zijn aangewezen. WIJ staat voor een sterke en solidaire samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien. Het Nieuwe WIJ-congres liet een sterke boodschap weerklinken van engagement en perspectief.

Met het congres “Voor ons Brussel” willen we aan dit geëngageerde verhaal een Brusselse vertaling geven. We zijn ervan overtuigd dat de waarden van de christendemocratie in de stad en zeker in Brussel een grote toegevoegde waarde hebben. Meer dan ooit hebben de Brusselaars nood aan verbondenheid en solidariteit in hun families, buurten en verenigingen.

In aanloop naar het Brussels congres werken we rond verschillende thema’s die centraal staan in het verhaal dat we voor ons Brussel willen schrijven:

  • Voor ons een divers en verbonden Brussel

  • Voor ons een goed bestuurd Brussel

  • Voor ons een duurzaam Brussel

  • Voor ons een mobiel Brussel

  • Voor ons een welvarend en werkend Brussel

  • Voor ons een Brussel waar kinderen en jongeren thuis zijn

  • Voor ons een veilig en proper Brussel

  • Voor ons een Brussel om te wonen

Rond deze thema’s gaan we de dialoog aan met onze leden en met alle Brusselaars. Iedereen die interesse heeft om mee te bouwen aan ons Brussel, is van harte welkom. Stuur gerust een mailtje naar jspeeckaert@cdenv.be

Met Brusselse groet,

Benjamin Dalle

Voorzitter CD&V Brussel

bottom of page