top of page
Zoeken
  • Bianca Debaets

Een gewaardeerde interreligieuze dialoog


De voorbije week stond in het teken van de herdenking van de aanslagen en de dialoog tussen de verschillende gemeenschappen. Als Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen nam ik reeds in 2014 het initiatief tot een interreligieuze dialoog.

Vertegenwoordigers van zeven erkende religies en levensbeschouwingen ontmoeten elkaar regelmatig. Concreet krijgt deze dialoog gestalte in gezamenlijke activiteiten of het breed verspreide Magazine voor interreligieuze dialoog Glimp. Het laatste nummer van Glimp stond in het teken van jongeren en geloven.

Door het woord te geven aan diverse jongeren tonen we de Brusselaars dat er meer is dat ons bindt, dan dat ons scheidt. Alle geportretteerde jongeren en ikzelf hadden de eer om deze week op het Koninklijk Paleis te worden ontvangen door Koning Filip.

ga naar www.glimp.brussels om het magazine te lezen.

"Een gewaardeerde interreligieuze dialoog"

Bianca Debaets


bottom of page