top of page
Zoeken
  • Paul Delva

Een nieuw inburgeringsbeleid


Brussel een mijlpaal. Er wordt werk gemaakt van een inburgeringstraject in Brussel, met een verplichtend karakter. Dit werd op woensdag 22 maart beslist in de commissie Sociale Zaken van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het Brussels Parlement. De CD&V-fractieleden Paul Delva en Brigitte Grouwels zijn verheugd met deze historische stap voor het inburgeringsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De CD&V-fractie legt voorts de klemtoon op 3 zaken die zeker meegenomen moeten worden in de uitvoeringsbesluiten en verdere stappen die zullen worden genomen. (i) Voor inburgeraars moet de keuzevrijheid behouden blijven tussen een Nederlandstalig en een Franstalig traject; (ii) ook mensen die naar België komen in het kader van gezinshereniging moeten een inburgeringstraject volgen; en (iii) er dient uiteraard voldoende aanbod gegarandeerd te worden.

"Een nieuw inburgeringsbeleid"

Paul Delva


bottom of page