top of page
Zoeken
  • Benjamin Dalle

Minister Dalle ondersteunt experimentele Brusselse jeugdprojecten


Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle, ondersteunt twee experimentele Brusselse jeugdprojecten met een extra investering. Samen zijn de projectsubsidies goed voor meer dan 88.000 euro aan investeringen in de Brusselse jeugdsector. De projecten willen jongeren versterken en begeleiden vanuit de eigen leefwereld en interesses.

“We moeten durven innovatief zijn: in het skatepark, op een hackaton of op de theaterplanken… in een steeds sneller veranderende wereld is het belangrijk om projecten te organiseren die dicht bij jongeren staan,” aldus Dalle.

De gekozen experimentele projecten zijn vernieuwend voor ons Brussels jeugdwerk. “Jongeren groeien op in een steeds sneller veranderende wereld,” aldus Dalle. “Het Brusselse jeugdwerk is het best geplaatst om jongeren daarin te begeleiden en te versterken. Met deze extra investering in projectsubsidies willen we vernieuwende projecten een stimulans geven.”

De projecten vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren, bijvoorbeeld via gaming, skateboarden en online media. Veel projecten zetten in op creativiteit: het koppelen van wiskunde aan beeldende kunst, het maken van theater om bepaalde thema’s bespreekbaar te maken of nog: glasblazen om te leren in team werken.

“De projecten kleuren buiten de lijntjes,” aldus Dalle “Maar de context waarin jongeren opgroeien vraagt nu eenmaal om creativiteit. Ik ben blij dat we hier als Vlaamse Regering ondersteuning kunnen bieden.”

De geselecteerde projecten zijn:

Cachet vzw (Anderlecht - €47.000): Cachet is een organisatie door en voor jongeren met een ervaring in de jeugdhulpverlening. In het project 'Een recht is een recht (en niet scheef!)' ondersteunt Cachet jongeren om via forumtheater hun ervaringen te delen en zo andere jongeren, hulpverleners en beleidsmakers te sensibiliseren. Daarnaast verkent ze hoe de individuele en collectieve belangen van jongeren in de jeugdhulp beter behartigd kunnen worden.

Dig-IT vzw (Brussel - €41.178): Door middel van workshops voor kinderen koppelt Dig-IT wiskunde aan beeldende kunst. Ze onderzoekt hoe via kunst- & cultuureducatie een positieve kijk op wiskunde kan worden gestimuleerd. Ze werkt met kinderen aan een aantal wiskundige thema’s zoals topologie, meetkunde, dynamische systemen en computationeel denken.

bottom of page