top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

V&M Brussel wil meer gelijkheid in de loopbaan! #CRAVATTENDAG 2019


Op zaterdag 6 april hield Vrouw & Maatschappij – CD&V politica Brussel haar jaarlijkse cravattenactieaan Muntpunt om de ongelijke loopbaan en loopbaankansen van vrouwen aan te klagen. Samen met verschillende actievoerders waaronder de drie Brusselse lijsttrekkers Bianca Debaets, Sabine de Bethune en Benjamin Dalle vroeg V&M Brussel aandacht voor de ongelijke loopbaankansen van vrouwen. Via een ludieke actie met een hinkelspel werden de voorbijgangers uitgenodigd om het verschil in de loopbaan van vrouwen en mannen aan den lijve te ondervinden. “We hopen met ons hinkelspel de Brusselaars bewust te maken van de ongelijke kansen en hen te overtuigen om samen met ons werk te maken van meer gelijkheid in de loopbaan,” aldus Brussels V&M-voorzitter, Laura Van Eeckhout.

Vrouwen zijn steeds vaker actief op de arbeidsmarkt én doen het bijzonder goed in het onderwijs. “Toch zien we dat er sprake is van een ware loopbaankloof tussen vrouwen en mannen en dat gelijkheid op de arbeidsmarkt verre van een realiteit is,” stelt lijsttrekker voor de CD&V-Kamerlijst, Sabine de Bethune vast. Ondanks de positieve trend van de laatste jaren, ligt de arbeidsparticipatie van vrouwen nog steeds een pak lager dan die van mannen. Zo zien we dat in België ongeveer 44 % van de vrouwen deeltijds werken, tegenover 11 % van de mannen. Vaak kiezen vrouwen ervoor om deeltijds te gaan werken, om de combinatie met het gezin haalbaar te houden, terwijl mannen net op dat moment carrière maken. We zien ook dat vrouwen de frequentste gebruikers zijn van verlofstelsels, wat er voor zorgt dat dit systeem genderstereotype rolverdelingen in stand houdt. Bovendien voelen mannen die toch ouderschapsverlof opnemen zich vaak gestigmatiseerd. “Dit heeft vanzelfsprekend vergaande gevolgen voor de loopbaan van vrouwen, maar ook voor hun financiële onafhankelijkheid, sociale rechten en hun pensioen,” aldus de Bethune. Daarom ijvert zij samen met V&M Brussel voor meer gelijke kansen in de loopbaan!

Ook lijsttrekker voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en huidig Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Bianca Debaets wil meer gelijkheid in de loopbaan van mannen en vrouwen. “Anno 2019 is het pijnlijk om vast te stellen dat vrouwen niet dezelfde kansen krijgen om zich professioneel te ontplooien en dat de carrières van vrouwen zich niet op dezelfde manier ontwikkelen als die van mannen,” zegt Bianca Debaets. “Iets wat mij ook erg zorgen baart is dat steeds meer vrouwen met een burn-out uitvallen op het werk. Ook dit heeft enorm gevolgen voor deze vrouwen en hun loopbaan,” aldus Debaets. Uit een steekproef van doktersdossiers met betrekking tot burn-out bleek namelijk dat het in 62% van de gevallen om een vrouw ging. Meer nog, uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 10 vrouwelijke werknemers langdurig afwezig is op het werk omwille van psychosociale klachten, zoals burn-out. “Het budget voor geestelijke gezondheidszorg moet verdubbeld worden. We moeten veel sneller burn-outs detecteren en liefst nog helemaal vermijden. Goed in je vel voelen, ook op het werk, en tijdig en betaalbaar naar de psycholoog kunnen, zijn enorm belangrijk,” is Bianca Debaets duidelijk.

Meer info:

Laura Van Eeckhout

Voorzitster van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica Brussel vaneeckhout.laura@gmail.com 0474901418


bottom of page