top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

CD&V trekt volop de groene kaart in Brussel


100 nieuwe parkjes, 10.000 nieuwe bomen, 15 hectare groendaken én een stadsecoloog: dat is het ambitieuze lijstje met nieuwjaarswensen van de Brusselse CD&V-afdeling. De partij-afdeling stelde vandaag haar nieuw Groenplan voor.

De Brusselse christendemocraten hebben tien speerpunten opgenomen in hun Groenplan, allemaal doelstellingen die tussen 2020 en 2025 gerealiseerd moeten worden. Want "toegang tot voldoende groen is essentieel voor de gezondheid en de levenskwaliteit van de Brusselaars", zegt Brussels CD&V-voorzitter Benjamin Dalle. "Met ons Groenplan maken we hiervan een politieke prioriteit."

Die tien speerpunten zijn behoorlijk ambitieus. Zo moet elke Brusselaar binnen de 400 meter rond de eigen deur een parkje of andere groene ruimte kunnen vinden. De partij berekende dat daarvoor een hondertal nieuwe parkjes nodig zijn.

Groencompensatie

CD&V wil zich ook inspannen voor een groener zicht in de stad. Daarvoor moeten er 10.000 nieuwe bomen worden aangeplant en moet er 15 hectare aan nieuwe groendaken komen. De Brusselse regering moet eigenaars van woningen en bedrijfspanden daarvoor fiscaal stimuleren. De partij vraagt ook een groencompensatie: groene ruimte die verdwijnt, moet gecompenseerd worden met nieuwe groene ruimte op een andere plaats.

Tot slot komt er ook een stadsecoloog, zoals ook Gent en Rotterdam er een hebben. Die moet waken over de "coördinatie van het stedelijk beleid inzake duurzaamheid, ecologie, klimaat en milieu, naar analogie van de Brusselse bouwmeester", legt Brussels CD&V-staatssecretaris Bianca Debaets uit.

De Brusselse CD&V-kopstukken - naast Debaets en Dalle ook onder meer Brigitte Grouwels en Joris Poschet - lanceerden het Groenplan vandaag met een actie op de Brusselse Anspachlaan. Ze deelden er 1.250 bloembollen van Brusselse irissen uit aan de passanten.

Artikel: De Morgen

bottom of page