top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

2,4 miljoen euro vrijgemaakt voor energiebegeleiding

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nog steeds te kampen met heel wat gevallen van energiearmoede, dat bleek nogmaals uit gegevens die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij bevoegd Minister Alain Maron. Opvallend is dat het daarbij om heel wat gevallen van verborgen energiearmoede gaat, waarbij men de bewust het energieverbruik sterk terugschroeft om de rekeningen te kunnen blijven betalen. In het budget voor 2021 wordt daarom een enveloppe van 2,4 miljoen euro voorzien om de energiebegeleiding voor kwetsbare gezinnen te ondersteunen.


Qua gemeten energiearmoede doet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het met 12,2% slechter dan Vlaanderen (11,4%), maar wel beter dan Wallonië (19,5%). Op vlak van gevoelde energiearmoede (10,9%, tegenover 2,5% in Vlaanderen en 9,8% in Wallonië) en verborgen energiearmoede (9,9%, tegenover 3,1% in Vlaanderen en 3,7% in Wallonië) scoort Brussel dan weer een pak slechter.


“Dat bevestigt toch alweer dat we in ons Gewest nog heel wat stappen te zetten hebben om energiearmoede te kunnen uitbannen”, reageert Debaets. “Heel wat Brusselaars hebben moeite om hun energiefacturen te kunnen betalen, of ze zien toch al een flink deel van hun maandelijks budget daardoor verdwijnen. In dat opzicht is het dus een erg belangrijk signaal dat er nu vanuit het Gewest 2,4 miljoen euro voorzien wordt voor transversale projecten die deze problematiek eindelijk een halt moeten helpen toeroepen. Het percentage personen dat in gemeten of verborgen energiearmoede leeft is de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven, ondanks de gunstige klimatologische omstandigheden en ondanks sociale maatregelen die het fenomeen proberen te beteugelen. We kunnen dus pas tevreden zijn wanneer deze trend duidelijk begint te dalen.”


Eerder raakte al bekend dat ook op federaal niveau een tandje bijgestoken wordt op vlak van het bestrijden van energiearmoede. De doelgroep voor wie recht heeft op het sociaal tarief voor gas of elektriciteit wordt fors uitgebreid, waardoor één miljoen Belgische gezinnen in aanmerking zouden komen.


27.000 vermogensbegrenzers

Ook het aantal vermogensbegrenzers blijft stabiel in het Brussels Gewest. Die begrenzers worden op vraag van de energieleverancier geplaatst wanneer een klant betalingsmoeilijkheden ondervindt en beperken het elektrisch vermogen van de elektriciteitsmeter in kwestie tot 2.300 watt, terwijl er altijd een minimale continue stroomvoorziening gegarandeerd wordt. In Vlaanderen werd begin december nog een nooddecreet goedgekeurd waardoor distributienetbeheerders dat soort begrenzers opnieuw kunnen plaatsen en activeren, om kwetsbare huishoudens zo te beschermen tegen nog hogere schulden.


“Zowel in 2019 als in 2020 bleef het aantal vermogensbegrenzers rond de 27.000 hangen. Het is positief dat dat niet verder stijgt, maar tegelijkertijd ook jammer dat dat aantal niet teruggedrongen kon worden. Het aantal begrenzers is uiteraard geen perfecte indicator om de energiearmoede aan af te meten, maar het weerspiegelt wel de trieste realiteit van de mate van wanbetaling in ons Gewest.”Comments


bottom of page