drink.png
Schrijf u hier in voor de drink van 15/12 in Plein Publiek

Bedankt om ons te laten weten

dat u aanwezig zal zijn!

Beste Brusselaar en Brusselliefhebber, 

 

Als medewerker op een kabinet van een CD&V minister, de CD&V fractie of de nationale partij heeft u een bijzondere band met Brussel. Als CD&V-bestuurder in een overheidsinstelling of christendemocraat actief in een maatschappelijke organisatie houdt u de vinger aan de pols in Brussel. U woont in Brussel of voelt dezelfde liefde voor de stad. Actief in het beleid, weten we hoe belangrijk het is dat Brussel wordt meegenomen in de politiek en het beleid op de verschillende beleidsniveaus in dit land.

 

Nu we weer écht kunnen netwerken, is het hoog tijd om elkaar nog eens in levende lijven te zien. 

 

Graag nodigen Benjamin Dalle, Bianca Debaets, Maud Vanwalleghem en Pieter De Meester u uit voor een informeel netwerkmoment op woensdag 16 december 2021 vanaf 17u en dit in Plein Publiek aan de voet van de Brusselse kunstberg. We voorzien hapjes en drankjes. 

 

Hartelijk dank en hopelijk tot dan,

 

Benjamin, Bianca, Maud en Pieter.