top of page

Steven Lindemans

13de plaats Brussels Parlement

Steven Lindemans.jpg

Ik ben Steven Lindemans, 71 jaar jong, en mijn hart klopt voor Brussel. Met een leven vol ervaringen, als lezer, wandelaar, kok, fietser, en trouwe supporter van UNION, begrijp ik als geen ander de waarde van gemeenschapszin.

 

Mijn engagement voor Brussel komt vanuit een diep optimisme en de overtuiging dat luisteren en helpen de sleutels zijn tot verbetering. In mijn visie voor Brussel staat veiligheid centraal. De drugsepidemie moet aangepakt worden met concrete acties om onze stad veiliger te maken. Daarnaast ben ik gepassioneerd over het creëren van gelijke kansen voor iedereen: van onze jongeren, die recht hebben op kwalitatief onderwijs, tot langdurige werklozen die opleidingen nodig hebben voor zinvolle banen.

 

Mijn visie is er een van inclusiviteit, waarbij elke Brusselaar, ongeacht achtergrond of huidige situatie, zich ondersteund en gewaardeerd voelt. Laat ons van Brussel de beste plek om te leven, te werken en te genieten. Stem Steven Lindemans, voor een Brussel vol kansen en veiligheid voor iedereen.

bottom of page