top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

CD&V en MR vragen Stad Brussel om verantwoordelijkheid op te nemen tegenover hongerstakers

De MR- en CD&V-fracties van de gemeenteraad van Stad Brussel vragen deze namiddag dat burgemeester Philippe Close zijn verantwoordelijkheid opneemt tegenover de hongerstakers in de Begijnhofkerk. Zij willen niet dat er eerst een dode moet vallen alvorens er gereageerd wordt.


“Op basis van de bevoegdheden die aan de burgemeesters toekomen, op vlak van bijstand aan personen in gevaar en de publieke veiligheid, heeft de Burgemeester van Brussel wel degelijk de macht om te kunnen optreden in het dossier rond de hongerstakende sans-papiers”, licht David Weytsman, fractievoorzitter van MR in Stad Brussel, toe. “Deze dramatische situatie moet opgelost worden en de hongerstakers moeten medische hulp krijgen, want zo kan het niet langer verder. Zomaar de handen terugtrekken en louter naar het Federale niveau verwijzen lost niets op.”

Ook Bianca Debaets, fractievoorzitter voor CD&V in Stad Brussel, treedt dat standpunt bij. “De Federale overheid heeft al verschillende maatregelen ondernomen in dit dossier. Het is essentieel dat we dit drama niet verder laten ontaarden en met een oplossing voor de dag komen. Philippe Close heeft wel degelijk de instrumenten in handen om dat te kunnen verhelpen.”

Comments


bottom of page