top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Burgers deden in 2017 dubbel zoveel meldingen via Fix My Street


Parlementaire vraag van Brigitte Grouwels levert opmerkelijke resultaten op

In 2017 hebben burgers via de applicatie Fix My Street liefst 11.536 meldingen gedaan, hetgeen een verdubbeling is in vergelijking met 2016. De meerderheid van de meldingen had betrekking op netheid/afval (41,58 procent) of mankementen aan het wegdek (23,13 procent). Anderlecht blijkt de Brusselse gemeente met het grootste aantal meldingen. Dit alles blijkt uit een schriftelijke vraag van Brussels parlementslid Brigitte Grouwels (CD&V) aan Bianca Debaets (CD&V), staatssecretaris bevoegd voor ICT-beleid en digitalisering, over de resultaten van de applicatie Fix My Street in 2017.

Het parlementaire antwoord van staatssecretaris Debaets levert enkele opmerkelijke resultaten op:

- In 2017 werden 26.286 incidenten gemeld: 14.750 meldingen via professionele gebruikers (nutsmaatschappijen, wegbeheerders, enzovoort) en 11.536 meldingen via burgers.

- Het grootste aantal meldingen kwam vorig jaar uit Anderlecht (6.250), gevolgd door Etterbeek (4.988), Brussel-Stad (4.007) en Elsene (3.444).

- Vorig jaar werden 11.536 incidenten gemeld door burgers, wat een verdubbeling inhoudt in vergelijking met 2016. Nog opmerkelijk is dat burgers in 2017 voor het eerst meer meldingen deden via een mobiele applicatie (5.975) dan via de website van Fix My Street (5.561).

- De top-5 van het aantal meldingen in 2017 had betrekking op: afval/openbare netheid (41,58 procent), mankementen aan het wegdek (23,13 procent), stadsmeubilair (13,14 procent), trottoirkolken (9,4 procent) en verlichting (6,28 procent).

- Het totale aantal meldingen via Fix My Street is op 5 jaar tijd bijna verviervoudigd: van 6.997 in 2013 naar 26.286 in 2017.

Brigitte Grouwels, Brussels parlementslid: "Dankzij Fix My Street kan de burger mee zorgen voor een kwalitatievere openbare ruimte in Brussel. Dit laatste is bepalend voor het imago en de aantrekkelijkheid van een stad. Als initiatiefneemster ben ik dan ook echt blij te mogen vaststellen dat de Brusselaars deze rol ook effectief hebben opgenomen!"

Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris: "Met Fix My Street kunnen de Brusselaars meehelpen aan een nettere en betere stad. Sinds je ook sluikstorten en achtergelaten afval kan signaleren, zien we dat de app nog beter wordt gebruikt dan voorheen. Het succes van Fix My Street toont aan dat Brusselaars bereid zijn om mee te denken en te helpen om hun leefomgeving te verbeteren. Dat geeft hoop voor de stad van morgen."

Vijfjarig bestaan

De applicatie Fix My Street bestaat sinds 2013. De app maakt het Brusselaars mogelijk om online gebreken aan de openbare ruimte rechtstreeks aan de overheid te melden. Het gaat dan om mankementen aan het wegdek, stadsmeubilair, verlichting, signalisatie, groenvoorzieningen of afval. Naast particulieren stelt deze applicatie ook professionele gebruikers (nutsmaatschappijen, wegbeheerders, enzovoort) in staat om incidenten te melden.

Als toenmalig minister bevoegd voor ICT-beleid, Vervoer en Openbare Werken nam Brigitte Grouwels in 2013 het initiatief voor de oprichting van deze applicatie. De app werd ontworpen in samenwerking met Mobiel Brussel en het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest. In zijn 5-jarig bestaan werd Fix My Street alsmaar populairder. Ook werden de mogelijkheden stelselmatig uitgebreid.


bottom of page