top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Veel meer inzetten op structurele hulp aan Brusselse daklozen


CD&V-volksvertegenwoordigers Brigitte Grouwels en Paul Delva geven visie op ontwerprapport Samusocial

In het Brussels Parlement werd vanmiddag een voorstel van ontwerprapport voorgesteld van de parlementaire onderzoekcommissie rond Samusocial. De CD&V-volksvertegenwoordigers Brigitte Grouwels en Paul Delva kunnen zich vinden in de ontwerpaanbevelingen van dit rapport. De CD&V-fractie wil van dit rapport gebruik maken om het Brusselse dak- en thuislozenbeleid bij te sturen waarbij de nadruk moet liggen op meer structurele hulp aan dak- en thuislozen. Voor de CD&V-fractie moet minstens de helft van de overheidsmiddelen gaan naar deze structurele hulp, waar dit vandaag slechts 25 procent is. Ook is voor de CD&V-fractie duidelijk dat de 19 Brusselse OCMW’s best fuseren, zodat een eenheid van beleid op het vlak van armoedebestrijding en dakloosheid in Brussel mogelijk wordt.

De CD&V-fractie stelt dat de coördinatie van het Brusselse dak- en thuislozenbeleid best ligt bij een overkoepelend orgaan, zoals bijvoorbeeld de vzw La Strada. Een organisatie zoals Samusocial kan dus niet de rol vervullen van beleidsregisseur inzake dak- en thuisloosheid. Brigitte Grouwels vult aan:

De coördinatie van dit Brusselse dak- en thuislozenbeleid moet daarbij worden ondersteund door een Algemene Raad, waarin iedereen van de sector vertegenwoordigd is. vindt Paul Delva

Meer en betere samenwerking tussen betrokkenen

Daarnaast is het voor de CD&V-fractie ook duidelijk dat een fusie van de 19 Brusselse OCMW’s noodzakelijk is. Het spreekt voor zich dat deze fusie gepaard moet gaan met de uitbouw van sterke OCMW-antennes in de Brusselse wijken. Een dergelijke organisatievorm maakt het veel makkelijker om in de Brusselse wijken een vinger aan de pols te houden van alle mensen die in een precaire situatie leven.

Overigens is ook de sector vragende partij voor een fusie van de Brusselse OCMW’s, zoals onlangs nog bleek uit de parlementaire hoorzittingen rond dak- en thuislozenbeleid.

In ieder geval moeten op korte termijn minstens de reglementen van de 19 Brusselse OCMW’s geharmoniseerd worden. Deze harmonisering laat de Brusselse OCMW’s ook toe om meer en beter samen te werken rond dak- en thuislozenbeleid.

Herverdeling van middelen en focus

Ook moet er dringend iets veranderen aan de verdeling van de middelen. Minstens 50 procent van de overheidsmiddelen voor dak- en thuislozen moet gaan naar de structurele hulp aan dak- en thuislozen. Vandaag gaat amper 25 procent naar structurele hulp en gaat het gros van de middelen, 75 procent, nog steeds naar noodhulp. Deze verdeelsleutel moet anders.

Een belangrijk element van deze structurele hulp betreft de huisvesting van de dak- en thuislozen. Een menswaardige huisvesting is immers de eerste stap naar een structurele oplossing. Een beleid op maat is aangewezen.

Dus: voor de CD&V-fractie is noodhulp belangrijk en evident, maar daarnaast benadrukken Brigitte Grouwels en Paul Delva het belang van meer structurele hulp. , aldus Grouwels en Delva.

BRIGITTE GROUWELS

Senator en Brussels volksvertegenwoordiger CD&V

PAUL DELVA

Fractieleider CD&V Brussels Parlement


bottom of page