top of page

Piet Vandermot

2de plaats Vlaams Parlement

Piet Vandermot.jpg

Na meer dan 33 jaar als (algemeen) directeur mee schoolbeleid gemaakt te hebben in het Nederlandstalig onderwijs te Brussel, stel ik mij kandidaat om verder mee een beleid uit te tekenen om het leven in Brussel verder te verbeteren.Hierbij blijft mijn aandacht vooreerst uitgaan naar kinderopvang en onderwijs. Zoals steeds staat het kind en de jongere hierbij centraal. Mijn passie was en is om kinderen en jongeren op een affectieve, kordate wijze hogerop te helpen. Zorg en voldoende hoge verwachtingen gaan hierbij hand in hand en zorgen voor kwaliteit.

 

Daarenboven moeten onze gemeenschapscentra, meer dan nu, lokale ankerpunten zijn van gemeenschapsvorming. Ik ben tenslotte zeer bezorgd voor de weg van extremisme die nog nooit leidde tot oplossingen. Ik koos en kies nog steeds voor ‘wat ons bindt’ en nimmer ‘voor wat ons scheidt’.

bottom of page