top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCD&V Brussel

cd&v Brussel lanceert voorstellen om wonen in Brussel betaalbaar te houden

Dit weekend hield cd&v Brussel een ledencongres. Op de agenda stond de bespreking van een reeks voorstellen om wonen betaalbaar te houden voor wie in Brussel wil wonen. Onder meer door in te zetten op één gecoördineerd gewestelijk woonbeleid, het fors opvoeren van de leegstandsbestrijding, het verwerven en bezitten van een woning betaalbaarder maken en het inzetten op huisvesting voor mensen in kwetsbare posities moet iedereen een woondroom kunnen koesteren in de hoofdstad. Daarnaast willen de Brusselse christendemocraten het Brusselse woningbestand ook klaarmaken voor de toekomst.

Een absolute prioriteit is de opvoering van de leegstandsbestrijding. In Brussel staan ongeveer 20.000 woningen en meer dan 1 miljoen m² kantoorruimte leeg. De registratie van leegstaande gebouwen moet beter, er moeten sneller boetes opgelegd worden en het openbaar beheersrecht moet meer gebruikt worden. Daarnaast moeten we kijken naar de onderbenutting van de capaciteit van bestaande woningen, zoals herenhuizen, en bieden de ruimtes boven winkelpanden nieuwe woonmogelijkheden.


De draagkracht van een stad staat of valt met de aanwezigheid van de middenklasse. Daarom willen we naar analogie met Vlaanderen het verwerven van een woning aantrekkelijker maken. We behouden het abattement, maar voor de aankoopschijf van 200.000 euro tot 600.000 euro willen we een verlaging van de registratierechten van 12,5% naar 6%. Verder is de onroerende voorheffing van de Brusselse gemeenten bij de hoogste van het land. Er bestaat vandaag een korting voor gezinnen met twee of meer kinderen van 10% per kind. Cd&v Brussel wil dat deze regel reeds geldt voor het eerste kind van alleenstaande ouders.


Wonen moet toegankelijk zijn voor alle Brusselaars. Brussel moet een inhaalbeweging maken inzake sociale huisvesting. Voor projecten van meer dan 1000 m² woningen leggen we een minimumaandeel sociale woningen van 25% op. Eigendom van grond is een belangrijke hefboom voor stedelijke ontwikkeling. Het Gewest, de gemeenten en de publieke instellingen houden publieke grond in eigen handen. Zo behouden we de controle over waar en wat er gebouwd wordt. Op publieke terreinen ontwikkelt het Gewest duurzame projecten met 100% publieke woningen. Cd&v Brussel pleit verder voor een sociaal objectief van 15 procent voor volwaardige sociale huisvesting in elke Brusselse gemeente, steeds met een gezonde mix van bewoners. We pleiten voor een fusie van alle lokale huisvestingsmaatschappijen en sociale kredietvennootschappen.


Het Brusselse woningbestand moet klaar gemaakt worden voor de toekomst. Cd&v Brussel wil een versterking van de ondersteuning en begeleiding in de renovatieprogramma’s. Daarnaast moet meer aandacht komen voor de renovatiebegeleiding van mede-eigendommen. Voor wijken waar veel inwoners een laag inkomen hebben, starten we integrale renovatieplannen op wijkniveau. In zo’n wijkaanpak wordt, naast de renovatie van het patrimonium, ook ingezet op geïntegreerde systemen voor energievoorziening (bijvoorbeeld warmtenetten) en het opvangen, vasthouden en afvoeren van regenwater.


Tot slot heeft Brussel heeft nood aan één woonbeleid. De gemeenten moeten niet langer bevoegd zijn voor huisvesting. Verder worden de bevoegdheden huisvesting, stedenbouw, territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing samengebracht bij één regeringslid zodat een geïntegreerd woonbeleid gevoerd wordt.


“Het wordt steeds moeilijker voor Brusselaars om betaalbare en kwalitatieve woningen te vinden. Daardoor verlaten veel Brusselaars ons gewest. Om die stadsvlucht te keren, moet wonen een topprioriteit zijn in de hoofdstad. Daarom lanceren wij vandaag voorstellen die een antwoord zijn op de stijgende woonkost en die inzetten op kwalitatieve en toegankelijke huisvesting voor iedereen”, aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister voor Brussel.


Brussels Parlementslid Bianca Debaets: “In Brussel staan er nog steeds meer dan 50.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning, maar ook de reguliere huisvestingsmarkt staat al geruime tijd onder immense druk. Daarom zijn we ervan overtuigd dat dit tekort vanaf 2024 grondig aangepakt moet worden door de volgende Brusselse Regering, want daar hangen heel wat andere uitdagingen mee samen. We hebben dringend nood aan brede en duurzame oplossingen om deze crisis het hoofd te kunnen bieden.”


Naast de eerder vernoemde thema’s, zetten de Brusselse christendemocraten ook in op betaalbare studentenhuisvesting, de strijd tegen dak- en thuisloosheid en het bevorderen van innovatieve woonvormen. Met het geheel van voorstellen wil cd&v Brussel resoluut gaan voor een betaalbare hoofdstad waar iedereen kan wonen.


Onze volledige woonvisie met bijbehorende voorstellen kan je via onderstaande link lezen.Woonvisie_en_voorstellen_cdenv_Brussel_03122023
.pdf
Download PDF • 264KB


Comments


bottom of page