top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Amper 12 klachten voor straatintimidatie in grootste politiezone van het land

In 2020 dienden amper 12 vrouwen in de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene een klacht in voor straatintimidatie. Dat zijn er meer dan in 2018 (8) en 2019 (6), maar die cijfers zeggen lang niet alles. “Die handvol klachten zijn maar een heel klein onderdeel van de realiteit op het terrein, net zoals het aantal gevallen van huiselijk geweld ook veel hoger ligt dan we in de officiële cijfers terugvinden”, stelt Brussels gemeente- en politieraadslid Bianca Debaets (CD&V), die de cijfers opvroeg. “Sinds kort is de politiezone gestart met een project waarbij agenten in burger seksisme en straatintimidatie kunnen opsporen, naar analogie van wat ik eerder al had voorgesteld. Ook de zone Brussel Noord volgde dat voorbeeld inmiddels al. Nu is het zaak om verdere stappen te durven zetten, bijvoorbeeld door meer middelen vrij te maken, want enkel op die manier kunnen we deze problematiek echt een halt toeroepen.”


Beledigingen incasseren, nagefloten worden, ongevraagd aangeraakt of lastiggevallen worden in de openbare ruimte, het behoort helaas tot de dagelijkse problemen waar heel wat vrouwen in Brussel mee geconfronteerd worden op straat of op het openbaar vervoer. Volgens recente studies zou zo’n 80% van alle vrouwen reeds slachtoffer geworden zijn van seksuele intimidatie op straat. Bij die cijfers zijn dan nog niet eens de gevallen van huiselijk geweld geteld. De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene bevestigt nu in een antwoord op politieraadslid Bianca Debaets dat er meer middelen ingezet zullen worden in de strijd tegen straatintimidatie.


“In de realiteit zien we dat maar een kleine minderheid van de vrouwen effectief klacht indient tegen straatintimidatie, en dat het zelfs in die gevallen vaak erg moeilijk is om de schuldigen te vinden”, aldus Debaets. “Het is dus zaak om op het terrein zelf dit soort criminaliteit op te sporen. Dat is ook waarom er nu twee politieagenten in burger ingezet worden, die tijdens hun shift op straat rondlopen om straatintimidatie op te sporen en meteen in te grijpen wanneer iemand over de schreef gaat. In deze eerste fase wordt daarvoor vooral gefocust op haltes van het openbaar vervoer. Dat is erg positief, al dring ik er wel op aan dat deze actie snel geëvalueerd zou worden. Als die evaluatie positief uitvalt, moeten we ons dan ook engageren om die inzet op het terrein te gaan intensiveren. In mijn ogen is dat immers de beste manier om de strijd aan te binden tegen deze plaag!”


Nog verder gaan op het terrein

Sinds vorig jaar bestaat er binnen de politiezone, in samenwerking met de vzw Garance, een specifieke opleiding die de naam ‘#nothere – stop straatintimidatie’ meekreeg. Daarbij wordt aandacht besteed aan het wettelijke kader rond straatintimidatie, maar ook aan de manieren waarop men slachtoffers kan begeleiden en een proces-verbaal kan opstellen.

“Deze opleiding staat nog niet ter beschikking van àlle agenten, maar de agenten die in de nieuwe patrouilles werken, konden deze wel al prioritair volgen”, aldus Debaets. “Deze nieuwe aanpak kan ik alleen maar toejuichen, het is een grote stap in de goede richting. Volgens de informatie die ik mocht ontvangen, is het daarnaast niet uitgesloten dat er in de toekomst nog verder gegaan wordt met de middelen die op het terrein ingezet worden, zodat we alle vrouwen in het Brussels Gewest beter kunnen beschermen tegen straatintimidatie!”

Коментарі


bottom of page