top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

“Discriminatie in tarief successierechten voor erkende vzw’s en stichtingen van openbaar nut weggewe


Deze middag keurde de commissie financiën een voorstel van ordonnantie goed dat het tarief dat erkende vzw’s en stichtingen van openbaar nut moeten betalen bij een erfenis gelijkschakelt. Erkende vzw’s moeten immers 12,5% successierechten betalen terwijl stichtingen van openbaar nut slechts 6,6% moeten neertellen. Vanaf nu zullen ze beide 7% moeten betalen.

“Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het enige gewest met een verschillend tarief. Dit verschil is niet langer te verantwoorden. Deze vzw’s en stichtingen zetten zich in voor de samenleving. We moeten hen daarin steunen. Een gelijk tarief zal er hopelijk voor zorgen dat beide de middelen die zij als erfgenaam ontvangen, kunnen inzetten voor tal van goede zaken. Daarom ben ik blij dat dit voorstel, waar ik als medeondertekenaar mijn schouders heb onder gezet, vandaag werd goedgekeurd.”, aldus Paul Delva.


bottom of page