top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

PAUL DELVA en BRIGITTE GROUWELS “Gebrek tweetalig personeel roept om positieve acties en niet om e


De gebrekkige tweetaligheid van het personeel bij de gemeentebesturen en de OCMW’s blijft een oud zeer. Uit het taalrapport van de Vice-Gouverneur voor het jaar 2017 blijkt opnieuw dat er heel wat personeelsleden niet tweetalig zijn.

“De Minister President suggereerde als reactie hierop om de taalwetgeving aan te passen aan de sociologische realiteit, maar deze optie is onaanvaardbaar. De taalwetgeving is er gekomen omwille van een reden, namelijk dat inwoners in beide landstalen kunnen worden geholpen. De Brusselaars zijn dan ook de eerste slachtoffers van het niet-respecteren van de taalwetgeving, aangezien ze niet geholpen kunnen worden in hun eigen taal. Laten we daarom de taalwetgeving integraal toepassen”, aldus Paul Delva.

Tijdens de stemmingen vandaag in de plenaire vergadering legde Brigitte Grouwels namens de CD&V-fractie een stemverklaring af. Hierin gaf ze aan dat de CD&V-fractie voorstelt een aantal good practices te bundelen en te delen onder de verschillende Brusselse lokale besturen:

  • Vacatures zouden altijd ook naar Nederlandstalige scholen moeten worden verstuurd en via Nederlandstalige kanalen of websites worden verspreid.

  • De kosten die het personeel maakt voor lessen Nederlands moeten steeds door het lokale bestuur worden terugbetaald.

  • taalopleidingen en conversatietafels kunnen het personeel bijscholen in de andere landstaal.

  • Alle personeelsleden moeten op regelmatige basis worden attent gemaakt dat ze wettelijk verplicht zijn het SELOR-attest tweede taal te halen.

“We kunnen de problemen van tweetaligheid blijven aankaarten, maar we moeten er vooral iets aan doen. De CD&V-fractie zet daarbij zowel in op het versterken van het bestaande aanmoedigingsbeleid, als op een effectief controle- en handhavingsbeleid. We willen daarmee een duidelijk signaal geven aan de Minister President dat wij het gebrek aan tweetaligheid onaanvaardbaar vinden en dat het tijd is om actie te ondernemen”, aldus Brigitte Grouwels.

PAUL DELVA BRIGITTE GROUWELS Fractieleider CD&V Volksvertegenwoordiger

Senator

+32 475 54 94 36 + 32 496 52 50 45


bottom of page