top of page
Zoeken
  • Joris Poschet

Tussenkomst Senaat – informatieverslag Luchtkwaliteit


De afgelopen decennia slaagden we er in de uitstoot van vervuilende stoffen sterk te verminderen en zo de kwaliteit van onze lucht te verbeteren. Tegelijkertijd werd studie na studie duidelijker welke verregaande impact de luchtkwaliteit op onze gezondheid heeft: niet enkel voor de ademwegen, maar ook en zeker cardiovasculair. Zo is luchtverontreiniging de belangrijkste milieugerelateerde oorzaak van vroegtijdige sterfte in de Europese Unie en in ons land. Daarnaast is er de indrukwekkende economische kostprijs. Zo raamt de Europese Commissie de gezondheidskost door luchtvervuiling voor ons land op meer dan 8 miljard euro per jaar.

Al sinds 2015 voer ik onderzoek naar de luchtkwaliteit in onze hoofdstad. Met die resultaten probeer ik mee het politiek debat te sturen en werkte ik al aan een reeks voorstellen die hun beslag kregen in het programma van mijn partij. De werkzaamheden in de Hoge Vergadering waren hiervan een logische volgende stap.

En we hebben er werk van gemaakt, met maar liefst 12 commissievergaderingen, waaronder 5 hoorzittingen. Ik zou de diensten, onze medewerkers, de collega’s, de voorzitter en in het bijzonder ook de collega-rapporteurs willen bedanken voor de nijver en vlijt, creativiteit en energie die ze aan de dag legden tijdens deze zes maanden van werkzaamheden. Het leverde 97 sterke aanbevelingen op, waarvan een aantal geïnspireerd werden door voorstellen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

In het filmpje onderaan schuif ik enkele aanbevelingen naar voren.

bottom of page