top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

PAUL DELVA EN BRIGITTE GROUWELS: “Geef stemrecht aan EU-onderdanen en studenten bij gewestverkiezing


De CD&V-volksvertegenwoordigers in het Brussels Parlement, Paul Delva en Brigitte Grouwels, hebben een resolutie ingediend waarin ze vragen om bij gewestverkiezingen actief stemrecht toe te kennen aan zowel EU-onderdanen als aan studenten die in Brussel op kot zitten maar er niet gedomicilieerd zijn. “In totaal gaat het om een groep van meer dan 300.000 mensen, dit is zowat een vierde van het inwonersaantal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tot op heden is deze grote groep niet vertegenwoordigd in het Brussels Parlement, alhoewel het beleid op hen wel degelijk een impact heeft. Dit is een belangrijk democratisch deficit. Het toekennen van actief stemrecht zal hun betrokkenheid bij het politieke en maatschappelijke leven in Brussel alleen maar vergroten”, aldus Paul Delva en Brigitte Grouwels.

Meer dan één op de drie Brusselaars heeft een andere dan de Belgische nationaliteit. Daarvan zijn er twee derde afkomstig uit een land van de Europese Unie. Deze grote groep van zowat 300.000 mensen leeft en werkt in Brussel en heeft er een sociaal netwerk uitgebouwd. Hun aanwezigheid is een troef voor onze stad. EU-onderdanen kunnen tot nu toe enkel hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook het gewestelijk beleid speelt een rol in hun leven. “In Brussel zijn beide beleidsniveaus sterk verweven. Als Europese hoofdstad geven we hiermee een signaal dat we de aanwezigheid van de Europese instellingen en expats genegen zijn. We moeten deze mensen bovendien beschouwen als echte ambassadeurs van onze stad die in hun thuisland getuigenis kunnen afleggen over het goede leven in Brussel ”, verduidelijkt Brigitte Grouwels.

Discriminatie wegwerken

Het verlenen van stemrecht aan EU-onderdanen bij gewestraadsverkiezingen werkt trouwens ook een bestaande discriminatie weg met niet-EU-onderdanen. Deze laatsten hebben er alle belang bij om de Belgische nationaliteit aan te vragen, want dit geeft hen zekerheid over hun verblijfsvergunning. EU-onderdanen hoeven zich hierover geen zorgen te maken, en vragen daarom geen Belgische nationaliteit aan. Gevolg: vooral niet-Europese bevolkingsgroepen zijn vertegenwoordigd in het Brussels parlement, terwijl dit veel minder het geval is voor Europese bevolkingsgroepen.

Kotstudenten

Met zo’n 90.000 studenten is Brussel eveneens de grootste studentenstad van het land. Daarvan zitten er 35.500 studenten ‘op kot’. Deze kotstudenten kunnen onvoldoende hun stempel drukken op het beleid van de stad waar hun studentenleven zich afspeelt. “Bij gewestverkiezingen moeten zij terugkeren naar de woonplaats waar ze gedomicilieerd zijn; een plaats waar ze misschien al een tijd niet meer verblijven. We willen met ons voorstel hen de keuze geven tussen een stem uit te brengen waar ze gedomicilieerd zijn of waar ze het grootste deel van hun tijd doorbrengen. Studenten zullen daardoor misschien meer aangemoedigd worden om na hun studies in Brussel te blijven wonen”, zo stelt Paul Delva.


bottom of page