top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Paul Delva: “Brussel loopt aanzienlijke som uit Vlaamse Stedenfonds mis”


Paul Delva (CD&V) brak in de plenaire vergadering van de Raad van de VGC vandaag een lans voor een herberekening van de middelen die uit het Stedenfonds toekomen aan de VGC. Hij pleitte er voor om de Brusselnorm toe te passen op het Stedenfonds, wat nu niet het geval is.

Waarover gaat het? Het Stedenfonds werd opgericht om het stedenbeleid van de Vlaamse overheid mee vorm te geven en de leefbaarheid in de steden te verhogen. De Brusselnorm is het criterium dat de Vlaamse gemeenschap hanteert en komt er op neer dat 30% van de Brusselse bevolking aanzien wordt als haar doelpubliek.

De VGC heeft recht op een voorafname van 10% uit de Stedenfondsmiddelen. Antwerpen en Gent krijgen uit de overgebleven pot 75%. De rest van de middelen die overblijven worden verdeeld onder de 13 centrumsteden. Deze voorafname door de VGC lijkt op het eerste zicht een goede zaak, maar niets is minder waar.

Uit een berekening van Paul Delva blijkt dat als de Brusselnorm wordt toegepast op de Stedenfondsmiddelen de VGC veel meer middelen zou moeten ontvangen dan ze nu krijgt. “Dit is, volgens het Vlaamse regeerakkoord, de logica zelve. Voor 2018 gaat de berekening als volgt. Na de Brusselnorm van 30% toe te passen op het totale inwonersaantal van 1.191.041in Brussel, komen we aan 357.312 inwoners. Hierop passen we een correctie toe, vermits Vlaanderen in Brussel alleen gemeenschapsbevoegdheden kan uitoefenen. De Vlaamse begroting 2018 is gebudgetteerd op 44,7 miljard euro met zo’n 58% of 25,9 miljard aan gemeenschapsbevoegdheden. We nemen dus 58% van 357.312, wat neerkomt op 207.241. Als we de gecorrigeerde bewonersaantallen van de grootstedelijke groep samentellen komen we aan 988.491. Het aandeel van de Brusselaars in dit cijfers bedraagt zo’n 21%, dat van de Antwerpenaren een kleine 53% en dat van de Gentenaren 26%. Als we nu de verdeling van de totale middelen Antwerpen-Gent-Brussel (128 miljoen euro in 2018) omzetten volgens de verhouding 21% voor Brussel, maakt dat dat de VGC 26,8 miljoen euro zou krijgen. Volgens deze berekening zou de VGC voor 2018 dus recht hebben op 10 miljoen euro méér dan de 16,9 miljoen euro die ze nu ontvangt uit het Stedenfonds.

De voorafname van 10% is dus geenszins een goede zaak. Ik wil er dan ook voor pleiten dat de Brusselnorm ook op de Stedenfondsmiddelen wordt toegepast, zoals dit gebeurt bij de meeste beleidsdomeinen die een implicatie hebben voor Brussel.”, aldus Paul Delva.


bottom of page