top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Ordonnantie daklozenbeleid is belangrijke stap in goede richting


"Het is een goede zaak dat sterker de nadruk wordt gelegd op de structurele hulp aan Brusselse dak- en thuislozen", zo reageren de CD&V-parlementsleden Brigitte Grouwels en Paul Delva op de ordonnantietekst met betrekking tot de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen, waarover het Brussels Parlement op vrijdag 25 mei stemde."Positief is de oprichting van Bruss'help, een overkoepelend orgaan dat de rol van beleidsregisseur speelt. Ook de invoering van een sociaal dossier van elke dakloze is positief, want dit maakt een individuele opvolging van Brusselse dak- en thuislozen mogelijk". Daarnaast herhaalt de CD&V-fractie zijn pleidooi voor een fusie van de 19 Brusselse OCMW's.

Het Brussels Parlement stemde op vrijdag 25 mei in met de ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen. Doelstelling van deze ordonnantie is om dak- en thuislozen een betere ondersteuning te bieden en hen op duurzame wijze uit de dakloosheid te halen.

Bruss'Help

Een van de belangrijkste nieuwigheden is de oprichting van een overkoepelend orgaan als Bruss'Help, dat voortaan zal instaan voor de coördinatie van het beleid. "Bruss'Help heeft als taak om de daklozen door te verwijzen naar de juiste dienst", aldus de CD&V-fractieleden Brigitte Grouwels en Paul Delva. "Dit maakt de integratie van daklozen mogelijk, waardoor deze mensen ook structureel geholpen kunnen worden."

De CD&V-fractie is ook tevreden dat Samusocial niet werd aangeduid als beleidsregisseur. "Samusocial doet vooral aan noodopvang en minder aan structurele opvang. Hoewel noodopvang altijd nodig zal blijven, moet de nadruk toch meer liggen op structurele hulp aan dak- en thuislozen". Voorts is de CD&V-fractie tevreden met de invoering van een sociaal dossier. "Door een dergelijk sociaal dossier over elke dakloze aan te leggen, wordt een individuele opvolging mogelijk", aldus Grouwels en Delva. "Via dit individueel dossier zien hulpverleners sneller wat de precieze noden van elke individuele dakloze zijn, uiteraard met het nodige respect voor het beroepsgeheim van de hulpverleners en de privacy van de betrokkene."

Fusie OCMW's

Tot slot herhaalde de CD&V-fractie zijn pleidooi voor de fusie van de 19 Brusselse OCMW's. "Een goede samenwerking tussen de Brusselse OCMW's is en blijft essentieel in de strijd tegen dak- en thuisloosheid", stellen Grouwels en Delva. "Een fusie van de OCMW's maakt het mogelijk om een uniforme aanpak te hanteren in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uiteraard moet een dergelijke fusie gepaard gaan met de uitbouw van sterke OCMW-antennes in de Brusselse wijken. Op die manier weten we als overheid sneller en beter wie in een precaire situatie leeft en nood heeft aan extra ondersteuning."

Dit voorstel van ordonnantie kan dan ook rekenen op de steun van de CD&V-fractie. "Met deze ordonnantie wordt een daadkrachtiger overheidsoptreden mogelijk inzake dak- en thuislozenbeleid. Hiermee gaat ons Gewest echt 'de weg vooruit'", besluiten Brigitte Grouwels en Paul Delva.


bottom of page