top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Delva: “Hoog tijd voor ‘Mobipunten’ in Brussel”


Mobipunten

Een Mobipunt brengt verschillende mobiliteitsopties op maat van een buurt op één plek samen: een openbaar vervoershalte, fietsparkings, deelwagens, deelfietsen, oplaadpunt voor elektrisch vervoer… Hierdoor wordt multimodaal vervoer gepromoot en vergemakkelijkt. De aantrekkelijkheid van een Mobipunt kan verder nog verhoogd worden met gratis wifi, info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, lockers voor pakjes, postbus...

Mobipunten in “Good Move”

Op een parlementaire vraag van Paul Delva, fractieleider voor CD&V in het Brussels Parlement, op de inrichting van Mobipunten in Brussel, antwoordde de Brusselse minister van Mobiliteit Smet positief. De invoering ervan in het Brussels Gewest wordt effectief onderzocht in het Gewestelijk Mobiliteitsplan (Good Move); meerdere plekken zullen hiertoe in Brussel geïdentificeerd worden. Dit plan, voor de periode 2018 – 2028, is momenteel in opmaak.

Delva (CD&V): “Er is in Brussel al een uitgebreid vervoersaanbod. Maar niet overal is die even goed geïntegreerd. Dat maakt het minder aantrekkelijk, niet alleen voor pendelaars en toeristen, maar ook voor Brusselaars. Mobipunten zorgen voor die hoognodige afstemming van verschillende vervoersmodi op elkaar. En zo verlagen ze de drempel voor de alternatieven voor de wagen. Qua locaties denk ik in eerste instantie aan de drie grote treinstations in Brussel. Maar ook de kleinere treinstations lenen zich er perfect toe—die worden door Brusselaars bijvoorbeeld nog te weinig gebruikt omdat ze te weinig gekend zijn. Daarnaast zijn er de belangrijke metrostations, zoals Beurs, Schuman, Rogier en Montgomery. En de geplande overstapparkings aan de rand van het Gewest bieden ook een ideale kans om Mobipunten in te richten. Cruciaal is dat alle Mobipunten ‘geformaliseerd’ worden — dat ze duidelijk als dusdanig herkenbaar zijn, waarop reizigers zich kunnen oriënteren om vervolgens door de stad te navigeren.”


bottom of page