top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

“Verplichte jaarlijkse evaluatie vindt slechts voor 36% van de Brusselse ambtenaren plaats”


Uit het antwoord op een parlementaire vraag die Paul Delva (CD&V) stelde aan bevoegd staatssecretaris Laanan over het aantal jaarlijkse evaluatie van ambtenaren bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, blijkt dat niet elke ambtenaar die jaarlijks zou moeten worden geëvalueerd, ook effectief wordt beoordeeld.

Uit cijfers gespreid over een aantal jaren (van 2014 tot en met 2017) blijkt dat ongeveer 36% jaarlijks een evaluatiegesprek krijgt. Dit is dus slechts iets meer dan een derde van de ambtenaren. Nochtans is de administratie sinds 2014 verplicht om jaarlijks zijn ambtenaren te evalueren. Van die 36% waren er 0,38% negatieve beoordelingen.

Toen Paul Delva de bevoegde staatssecretaris aansprak over dit geringe aantal jaarlijkse evaluaties, kondigde Laanan aan dat ze wil overstappen naar evaluaties om de twee jaar.

“Het lijkt me vreemd dat de staatssecretaris de jaarlijkse verplichting wil afzwakken alleen omdat men de doestelling om jaarlijks te evalueren niet haalt. Nochtans komen dergelijke evaluatiemomenten zowel de organisatie als de ambtenaren ten goede. De cijfers tonen aan dat er een probleem is, waarom dan niet de nodige maatregelen nemen opdat dit gesprek jaarlijks wél met elke ambtenaar kan aangegaan worden? Door meer evaluaties te houden, worden ook - op basis van negatieve evaluaties – problemen sneller gedetecteerd. Ik dring er dan ook bij de staatssecretaris op aan om jaarlijks te blijven evalueren, zoals dit gebeurt bij elke andere overheid.”, aldus Paul Delva.


bottom of page