top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Paul Delva waarschuwt voor communautaire stemming decumul


Paul Delva heeft dinsdag bij de bespreking in commissie in het Brussels Parlement gewaarschuwd voor een "gevaarlijk precedent" als er het voorstel van ordonnantie over de decumul zonder Nederlandstalige meerderheid zou goedgekeurd worden. "Er zal dan oneigenlijk gebruik gemaakt worden van de wet," meent hij.

In het Brussels Parlement liggen een aantal voorstellen neer rond een gehele of gedeeltelijke decumul tussen een gewestelijk mandaat en een lokaal uitvoerend mandaat. Langs franstalige kant is er een meerderheid die zich kan vinden in een gehele decumul. Aangezien het om een voorstel van bijzondere ordonnantie gaat, is er een meerderheid in beide taalgroepen vereist, wat aan Nederlandstalige kant niet het geval is. CD&V, Open VLD en NVA zijn niet te vinden voor een volledige decumul.

Deze dubbele meerderheid is evenwel niet absoluut. Indien er bij de stemming in plenaire zitting geen meerderheid is in elk van de taalgroepen, is er een afkoelingsperiode van een maand voorzien, waarna een derde van de stemmen in de taalgroep waar geen meerderheid is, volstaat. Voor Paul Delva is deze piste echter niet te verkiezen, omdat er oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van deze procedure. De CD&V'er verwees daarvoor naar de parlementaire werkzaamheden van de Kamer. "De procedure werd destijds ingesteld uit vrees dat het Vlaams Blok de Brusselse instellingen zou kunnen blokkeren," aldus Delva, die verwees naar een verklaring van toenmalig vicepremier Johan Vande Lanotte in 2001 tijdens de parlementaire bespreking: "Deze maatregel is uitzonderlijk en verregaand en werd alleen maar genomen om democratische redenen. Een aanpassing van de manier waarop een meerderheid wordt gevormd, kan enkel om democratische redenen, niet om meerderheidsredenen...".

Voor Delva zou dit een zeer gevaarlijk precedent zijn: "De regel van de dubbele meerderheid, een beschermingsgrendel voor de Vlamingen in Brussel in sommige belangrijke dossiers, zou voor de allereerste keer in het Brussels Parlement met de voeten worden getreden. Dit zet de communautaire evenwichten in Brussel fundamenteel op de helling".


bottom of page