top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

“Stop geweld tegen religieuze minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.”


Mensen die in het Midden-Oosten en Noord-Afrika tot een godsdienstige minderheid behoren zijn al decennia lang het slachtoffer geweest van geweld, vervolgingen en discriminatie. Naar aanleiding van een gespreksavond over deze problematiek met enkele getuigenissen op 6 juli 2017 heeft Paul Delva een resolutie hierover ingediend in het Brussels Parlement. Hij roept in deze resolutie de verschillende overheden op om deze levensbeschouwelijke minderheden te beschermen en het geweld tegen hen krachtdadig te vervoordelen. Hij vraagt de federale regering om hun precaire situatie aan te kaarten op het Europees en internationaal niveau.

Bovendien hebben voornamelijk christelijke minderheden omwille van zuiveringen door IS het de laatste jaren hard te verduren gehad in de regio. Daarom roept de resolutie ook op om misdrijven gepleegd door dergelijke groeperingen bij het Internationaal Strafhof aanhangig te maken, zodat deze misdaden kunnen worden onderzocht en berecht.

“Niemand zou mogen vrezen voor zijn leven of zou mogen worden gediscrimineerd omwille van zijn geloofsovertuiging. Vandaar dat ik met deze resolutie een signaal wil geven naar de internationale gemeenschap dat dergelijk geweld niet langer mag worden getolereerd.”, aldus Paul Delva.


bottom of page