top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Steven Vanackere: "Integratie van personen met een handicap: ja, zeker ook op het werk"


Tijdens de openingsvergadering van de senaat op dinsdag 10 oktober werd een belangwekkende resolutie gestemd over de tewerkstelling van personen met een handicap. De resolutie, ingediend door de CD&V-senatoren op initiatief van Sabine de Bethune, werd voordien onder impuls van voorzitter Steven Vanackere in de commissie Gewestbevoegdheden reeds eenparig goedgekeurd.

In de resolutie doet de Senaat een aantal ingrijpende aanbevelingen om de evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt te realiseren, iets waarin ons land ver ten achter blijft in vergelijking met onze partners in de EU. Nochtans onderschreef België al in 2009 het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH).

Daarom vragen de Senatoren aan de diverse overheden van ons land in de eerste plaats dat verdrag ten volle toe te passen en daarbij, gezien onze staatsstructuur, een gecoördineerde aanpak te hanteren middels een interfederaal plan. Bovendien moeten die overheden zorgen dat in de private sector de evenredige tewerkstelling een feit wordt maar moeten ze zeker ook zelf een voorbeeldrol opnemen.

De tekst bevat een veelheid van concrete aanbevelingen. U kan hem hier nalezen: https://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=100663704

Lees ook 'Reactie GRIP bij Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt': https://issuu.com/jozuaspeeckaert/docs/grip_adviesnota_2017.2_-_reactie_gr

#stevenvanackere #vanackere #brussel #cdvbrussel #cdv #cdenv #integratie #integratiecdv

bottom of page