top of page

ZWERFVUILPLAN CD&V BRUSSEL

 

Omgevingen die reeds vervuild zijn, trekken nog méér vuil aan. 

Bij CD&V Brussel weigeren we ons neer te leggen bij die vaststelling.

 

We blijven on inzetten om iedereen voldoende kwaliteitsvolle publieke ruimte te kunnen aanbieden, waar mensen elkaar volop kunnen ontmoeten.

 

Geef de Brusselaars de straten die ze verdienen,

maar geven de straten dan ook de Brusselaars die ze verdienen?

 

EEN OPLOSSING IN TWEE DELEN

 

Sensibilisering en preventie

 • Voer statiegeld in op blikjes en plastic flessen, waardoor ze niet zo makkelijk achteloos weggegooid worden na gebruik.

 • Zorg voor voldoende vuilnisbakken in parken en de openbare ruimte, die dankzij slimme weegsystemen ook op het juiste moment leeggemaakt kunnen worden om uitpuilende hopen afval te vermijden.

 • Voorzie draagbare (papieren) vuilniszakjes aan de ingang van drukke groene ruimtes, zodat niemand zijn of haar afval laat slingeren in het park of bos.

 • Zet in op ondergrondse sorteerpunten en afvalinzameling, zodat het vuil verder uit het zicht blijft en afval makkelijk en efficiënt verzameld kan worden.

 • Deel zakasbakjes uit aan rokers, die nu nog al te vaak een vrijgeleide krijgen om hun peuken zomaar op straat te gooien. Als je weet dat één weggegooide peuk al tot 500 liter water kan verontreinigen, dan weet je meteen ook dat ze niet zomaar ‘een klein stukje zwerfvuil’ zijn!

 • Schakel op drukke dagen en bij grote evenementen drones in die makkelijk kunnen opsporen waar en wanneer er zich afval begint op te stapelen, zodat de netheidsdiensten makkelijk kunnen zien wanneer ze een tandje moeten bijzetten.

 • Werk vanuit Net Brussel een jaarlijkse actie uit voor ‘de properste wijk van Brussel’, waarbij de winnaars getrakteerd worden op een buurtbarbecue of op consumptiecheques die ze kunnen gebruiken bij de lokale handelaars – en koppel dit aan de uitrol van een netheidsbarometer, zodat elke buurt zelf op elk moment kan nagaan hoe goed ze scoren of wat er beter kan.

 • Duid in elke gemeente enkele ‘Waste Watchers’ aan die op het terrein rondlopen om de buurtbewoners te informeren en sensibiliseren omtrent hun afval, maar geef hen ook de bevoegdheid om boetes uit te delen indien nodig – ah ja, want wie niet horen wil, moet voelen.

 • Breid het aanbod aan Recyparken gevoelig uit, want momenteel zijn er veel te weinig voor het aantal Brusselaars. We horen al jarenlang plannen over nieuwe Recyparken, maar die zijn er nog steeds niet! Tien Recyparken voor het Brussels Gewest, dat is het absolute minimum.

 • Zet meer in op het succes van de mobiele Recyparken, die hun nut al meer dan bewezen hebben. Zo geef je iedereen de kans om hun afval en rommel netjes op te ruimen in hun eigen buurt! Bovendien kan je nu al een ophaling van grof huisvuil aan huis aanvragen, dat initiatief moet méér Brusselaars bereiken.

 • Denk ook aan het vele zwerfvuil dat in de Brusselse waterlopen belandt. Door opvangnetten te gebruiken die het afval kunnen filteren uit het water, zetten we een nieuwe stap richting proper water.

 

Repressie

 • Breid het controlesysteem op sluikstorten uit, zeker op plekken die sowieso gevoelig zijn aan sluikstorten. Eind 2020 had Leefmilieu Brussel amper een handvol semi-mobiele camera’s ter beschikking die sluikstorters moesten betrappen, dat is véél te weinig.

 • Zet actiever in op het opsporen van sluikstorters. In heel wat gevallen kunnen er nog gegevens gerecupereerd worden uit het afval dat ze achterlaten.

 • Zorg voor een betere samenwerking tussen het gewestelijke en het gemeentelijke niveau wanneer het op openbare netheid aankomt. Op heel wat plaatsen moet je je afvragen of Net Brussel of de gemeente verantwoordelijk is voor de netheid op die plaats, waardoor er vaak gewoon naar elkaar gewezen wordt, maar daar heeft de Brusselaar geen boodschap aan!

 • Leg strengere en concretere straffen op aan diegenen die de boel vervuilen. Laat hen een dagje meedraaien in de Recyparken of met de netheidsdiensten, zodat ze de gevolgen van hun acties zelf ondervinden.

 

 

Omgevingen die reeds vervuild zijn, trekken nog méér vuil aan. 

We horen al jarenlang plannen over nieuwe Recyparken, maar die zijn er nog steeds niet.

Laat vervuilers een dagje meedraaien in de Recyparken of met de netheids-
diensten.

Schermafbeelding 2022-03-10 om 14.55.57.png
bottom of page