VOORZITTERSVERKIEZINGEN CD&V

BRUSSELS GEWEST

dam.jpg

Damien Angelet

Kandidaat voorzitter HAB

De vice-voorzitster van de HAB wordt co-voorzitster als ze dat wil. We doen alles samen, zelfs voorzitten. Voorzitter, vice-voorzitster en penningmeester nemen het dagelijks bestuur waar, maar ook de voorzits(t)ers van de werkgroepen worden vaak geconsulteerd, zoals bij de opmaak van de agenda.
 
De statuten van onze partij willen dat we niet alleen actief zijn rond Brusselse materies, maar ook over Belgische en Europese thema’s. We doen dat amper. Or, plus est en nous. 

De ‘C’ van onze CD&V maakt plots een sterke comeback in onze rangen. Terecht. We moeten christelijke waarden als respect voor het leven en solidariteit met meer zelfzekerheid uitdragen. 
Maar we mogen ook niet bang zijn op te komen voor de rol die religie in het leven van mensen kan vervullen. 

 

Lees hier de volledige motivatie van Damien

0[1].jpg

Pieter Demeester

Kandidaat voorzitter HAB

We zijn een politieke beweging.  Elk lid dat zich wil engageren, moet aan politiek kunnen doen: overleggen met de mandatarissen, deelnemen aan het debat, standpunten innemen en omzetten in politieke actie, …   De voorzitter moet ervoor zorgen dat het team wérkt. Het opzetten van de structuren, het samenstellen van het team, met oog voor diversiteit en genderpariteit, is zijn eerste dringende opdracht.  

 

We moeten consequent de kaart van Brussel en van alle Brusselaars trekken. En omdat Brussel anders is dan Vlaanderen gaan wij soms van mening verschillen met de moederpartij. Meningsverschillen kunnen en moeten uitgeklaard worden.  Voor sommige zal dat misschien wat meer tijd nemen dan voor andere. 

 

De buurt is de toekomst. Dat is geen persoonlijke mening.  Dat is een trend.  Een trend die nauw bij ons christendemocratisch project aansluit.  De buurt is bij uitstek de plek om te verbinden en om solidair te zijn. 

Lees hier de volledige motivatie van Pieter 

unnamed[1].jpg

David Vits

Kandidaat voorzitter HAB

CD&V Brussel is op 30 jaar tijd gezakt van 26,7% naar 7,5%. We zijn relevantie en slagkracht kwijt. Onze toekomst als partij is onzeker. Dat doet pijn, maar heeft ook het voordeel van de duidelijkheid. Blijven aanmodderen is geen optie meer. Opnieuw groeien lukt enkel als we onze werking durven vernieuwen.
 
Vrijwilligers, afdelingen en lokale mandatarissen enthousiasmeren en eigenaarschap geven over de partij. Een ‘toekomstgroep’ vormen die samen met onze minister en parlementsleden de partij aanstuurt én smoel geeft. Een sterke voorzitter en een sterke ondervoorzitter die als een ‘gouden tandem’ samen spelverdeler zijn.
 
Ja, dat kan lukken. Het enthousiasme dat ik aan de basis ervaar sterkt mij in die overtuiging.
 
Ja, daar wil ik mij vol goesting mee voor engageren.

Lees hier de volledige motivatie van David