eenstadvoortlevenWIT.png

Brussel is een stad waar je wil blijven plakken. 

 

Een plek waar het goed moet zijn om op te groeien

én om oud te worden.

 

CD&V Brussel gaat voor een stad met meer betaalbare woningen (met hamsterwonen waar betaalde huur in mindering wordt gebracht van aankoopprijs, strengere strijd tegen leegstand en kwalitatieve hoogbouw), een stad die een tuin wordt (15 bijkomende hectare groendaken & dakterrassen en 10.000 nieuwe bomen), een stad waar iedereen een job vindt, een stad waar je van 8 tot 88 jaar makkelijk kunt fietsen.

 

Kortom: een stad voor 't leven. 

BRUSSEL, EEN STAD OM GOED TE LEVEN
 

 •  Onderwijs en zorg. Nederlandstalig aanbod versterken

  • Voorrangsregels aanpassen. Meer voorrang voor Nederlandstaligen op school. Voorrang invoeren ook voor wie reeds een NDL schoolloopbaan achter de rug heeft.
  • Blijven investeren in bijkomende kinderdagverblijven

  • Brusselse ketjes hebben na hun studies vier talen onder de knie: Nederlands, Frans, Engels en digi-taal

  • Stimuleren meer Nederlandstalige huisartsen en faciliteren nieuwe wijkgezondsheidscentra
    

 • Wonen betaalbaar houden voor de middenklasse

  • Hamsterwonen invoeren: mogelijkheid om na huurperiode pand te kopen met aftrek van reeds betaalde huurgelden. Proefproject bij citydev om te starten en kader scheppen voor privé om op de kar te springen 

  • Handy andy huur. Minder huur betalen voor wie zelf in woning werken uitvoert 

  • Registratierechten gefaseerd laten betalen en niet in een keer zodat mensen met minder startkapitaal niet benadeeld worden 

 • Een stad waar iedereen aan de slag is

  • Elke Brusselaar wordt begeleid naar een job. Dit is geen loze droom, maar een haalbaar perspectief.

  • We sluiten een fiscaal pact af met de gemeenten tegen pestbelastingen voor ondernemers.

  • Stimuleren van rolmodellen en succesvolle voorbeelden. Woorden wekken, voorbeelden strekken.

 • Vrijetijdsaanbod in ieders buurt en op ieders maat 

  • Verzelfstandigen federale culturele instellingen met zeggenschap voor de gemeenschappen in het bestuur

  • Twee nieuwe zwembaden en Sport Vlaanderen sporthal in Brussel

  • Meer kunst en cultuur in publieke ruimte. Straatkunst. Verplaatsbare kiosken met ruimte voor optredens en culturele happenings

BRUSSEL, EEN VEILIGE STAD VOOR HET LEVEN

 • Een veilig verkeer voor iedereen 

  • Handhaving optrekken. Pakkans verhogen en rijbewijs met punten invoeren. Politiepatrouilles per fiets optrekken. 

  • Verdubbeling budget fietsinvesteringen.Dat betaalt zichzelf terug: elke euro investering in fietsinfrastructuur betaalt zichzelf in veelvoud terug. Meer conflictvrije kruispunten en afgescheiden fietspaden. Bvb in de Wetstraat: extra strook voor fietsers ten nadele van auto’s

  • Prioriteit aan veilige school- en crècheomgevingen met schoolstraten

 • Centraal aangestuurd veiligheidsbeleid

  • Eengemaakte PZ onder leiding van de MP. Meer Brusselaars bij de politie. Tweetaligheid politiemensen optrekken via opleidingen

  • Stadsmariniers invoeren voor aanpakken lokale en hardnekkige overlastproblematieken

 • Zwerfvuil aanpakken.

  • Proefproject statiegeld. Brussel trekt de kop.

  • Pop-up containerparken naar alle wijken

  • Hogere boetes voor afval weggooien opvoeren en meer personeel bevoegd maken om te verbaliseren

 

BRUSSEL, EEN GEZONDE STAD VOOR HET LEVEN

 • Duurzame mobiliteit vraagt keuzes

  • Wijken autoluw maken en parkeerplaatsen aan de rand van de weg verplaatsen naar buurtparkings. Voorzien in 5 nieuwe randparkings. Bevoegdheid mobiliteit weghalen bij de gemeenten en integreren in gewestelijk mobiliteitsplan 

  • Stappers beter behandelen en inzetten op DOD principe: drempels weg, oppervlak vlak en doorgangen breed genoeg. Liften voorzien in elk metrostation.

  • Beter aanbod OV ‘s avonds en ’s nachts. MTB abonnement geeft toegang tot hele GEN 

 • Gezonde lucht voor elke Brusselaar

  • LEZ versneld uitrollen en ambitieuzer maken om te leiden naar een volledige dieselban in 2030. Aankoop elektrische fietsen ondersteunen met premie

  • 1 autoloze zondag per seizoen in heel Brussel, vanaf 2025 1 per maand alternerend in verschillende delen van Brussel

  • Nieuwe parken voorzien in grote stadsrenovatieprojecten: overkapping Louiza-Naamsepoort, reyerssite en josaphatsite, ring overkappen ter hoogte van Laarbeekbos in Jette

  • netwerk met tariefintegratie

 • Klimaat is een zaak van ons allemaal

  • Slimme km heffing invoeren voor personenwagens

  • Concrete Brusselse engagementen aangaan om temperatuurstijging tot 1,5 graad te beperken. Energiebesparing in gebouwen en transport. Minder, maar grotere renovatie- en energiepremies te benutten bij natuurlijke renovatiemomenten woningen (aankoop, vererving, etc)

  • Aan divestment doen. Stoppen met investeren in fossiele industrie via allerlei financiële vehikels waar overheid aan participeert tegen 2025